1. 1.
    bir tür etnik temizlik. bu kadar türk soylusunu gavur yoketmemiştir.
    ... david addison
  2. 2.
    temizlememiş, kendisine bağlamıştır.
    2 -1 ... nardaninciler