1. 1.
  osmanlı devletinde kölelik savaşlarda alınan esirler veya ticaret yoluyla oluyordu. 1700 yılında savaş esirlerinin satılması yasaklandı.

  ticaret yoluyla esir kaynağının 3 yolu vardı
  1-kaçırmak; kaçırma yolu ile köle etmek yasak olsa ve yapanlara ölüm cezası verilse dahi önüne geçilemedi.
  en çok köle balkanlar, rusya, ve afrikadan kaçırılırdı. denizde korsanlik yapan türkler ele geçirdikleri gemidekileri esir olarak satarlardı.
  anadoluda ise kürtler topraklarında özerk yaşadığı için kanunlardan etkilenmeden ermeni köylerini sıklıkla basar özellikle ermeni kızlarını kaçırıp bunlar yezidi veya kendi ailemizden kürt diyerek cariye olarak satarlardı.
  2-ailelerin kendi bireylerini satması; Ailelerin satışı ile köleleştirmede aileler kendi rızalarıyla çocuklarını satarlardı.Bu şekilde kölelik Kanuni devrinden başlayarak 20.yy.lın başlarına kadar görülmüştür.Özellikle Gürcü,Tatar ve Çerkezler çocuklarını satmıştır.
  3-hediye yoluyla kölelik; osmanlı devletine başka devletler tarafından hediye edilen kölelerdi.
  köle ticaretini yapanlar gürcü, tatar, çerkez ve kürtlerdi. bunlara celeban denirdi.

  osmanlı devletinde kölelik diğer ülkelere göre süreli olur ve kölelere bir çok hak verilirdi. mesela bir cariye ile birlikte olmak için evlenmek gerekir ve evlenmeden önce kölelikten kurtulmuş olunurdu. hayatı boyunca kimse köle olarak kalmazdı. beyaz köleler 9, siyah köleler 7 yıl sonra kendiliğinden azad olurdu.
  normal halk kölelik sistemine pek ısınmadı genelde zenginler ve saray çevresinden olanlar kölelere sahipti. köleler fakir halktan daha iyi yaşadıkları için köle olmak isteyenlerde vardı. şimdi kapitalizm ile üç beş kuruşa köleden beter yaşıyoruz bu başka konu tabi.
  *
  6 ... rush
 2. 2.
  osmanlıda köle fiyatları kölenin cinsiyetine,ırkına ve eğitimine göre büyük farklar içeriyordu.
  örneğin;fiyatların korkunç şekilde artmaya başladığı 19.yy(1800'ler) başlarında
  birinci sınıf,15-20 yaş arasında,bir içim su diye tabir edebileceğimiz kadar güzel,eğitim görmüş,rutenyalı(ukraynalı) bir kızın fiyatı 60-70 bin kuruşa kadar çıkabiliyordu.
  aynı şekilde olan bir çerkes kızın fiyatı ise 20-30 bin kuruşa rahatlıkla ulaşabilmekteydi.

  beyaz kadın köleler 3bin-10bin kuruş arası iken zenci süt anneler 20 bin kuruşla bu alandaki liderliği kimseye kaptırmamaktaydı.

  beyaz erkek köle çok nadir olduğundan,olana da devlet el koyduğundan belli bir fiyatlandırması yoktu.
  ancak
  en bol bulunan köle çeşidi olan zenci erkekleri;habeş ise 900-4bin kuruş,normal zenciyse fiyatı 60 kuruşa kadar düşebiliyordu.

  fiyatları günümüzle mukayese etmek gerekirse,
  dönem dönem dalgalanmalarla birlikte;
  osmanlıda köle pazarlarının hemen yanında bulunan hayvan pazarında
  ortalama bir atın 300,
  öküzün 290,
  mandanın 90,
  koyunun 32 kuruşa alıcı bulabildiği,
  bizim karasi valisinin ise 1000 kuruş maaş aldığı göz önün de bulundurulursa kölelerin eskiye nazaran el yaktığı açıkça söylenebilir.

  mesela saraya hürremi satarak elde edeceğiniz parayla bin kişilik bir zenci ordusu kurabilir bununla fetihden fetihe akabilirsiniz.

  kölelerin özellikle cariyelik olanların daha kaliteli olduğu(ukrayna civarına egemen olunduğu) 18.yy da ise köle fiyatlarının örneklerini verdiğimiz 19.yy a göre yaklaşık onda bir civarında yani sudan ucuz olduğunu da söyleyelim.
  3 ... yagmadan donen viking cavusu
 3. 3.
  fetihler yüzünden müthiş bir sektör haline gelmiştir.
  1 -1 ... selia
 4. 4.
  son demlerinde, 19. yüzyıl ilk yarısında yunan ayaklanması nedeniyle ve afrika gibi bu konudaki "kaynak" topraklardan osmanlı topraklarına ulaşım imkanlarının gelişmesi nedeniyle bu konudaki sayılarda bir süreliğine bir artış trendi yaşandığı konuyla ilgili araştırmacılar tarafından not düşülmektedir.
  1 ... usualsuspects