1. 1.
  osmanlıda hamam oğlanları
  "... ve yaz olunca avretlere meylet ve kışın oğlanlara,

  ta ki bedenen sağlam olasın."

  (11. yüzyılda yaşamış Kuhistan Sultanı Kabus'un oğluna nasihat kitabı Kâbusname’den)

  ______________________

  Rumuz:

  "Elinde tesbih, hamamda oğlan, dudağında dua..."
  22 -9 ... neseli terapist
 2. 2.
  bizim ecdadımız ipne değildir!

  pilan yapmayın ulan pilan!
  5 -3 ... artificialhuman
 3. 3.
  Kardeşim büyük iskender de ibneydi ama herkes baştacı yaptı bide büyük dediler adına. Bu yaftalar tarihte zamanlara göre değişen seylerdir. Bugün ibnelik yanlış görünüyor ama 100 yıl sonra normal olcak belki? Tıpkı 2000 3000 yıl önce normal oldugu gibi!
  4 -3 ... picleme
 4. 4.
  Anlamadım. ibneliğin nesi normal. Toplumun çoğunluğunun standartları ve normları normal kabul edilir. insanların bir elinde beş parmak olması normaldir. Çünkü insanların yüzde doksan dokuzu beş parmaklıdır. insanların yüzde doksandokokuzu biyolojik ibne mi ki ibnelik normal olsun. ibnelik sapkınlıktır. Sebebi ne olursa olsun ister fizyolojik ister psikolojik. Allahtan ki bulaşıcı değil.
  9 -1 ... gokdelende kapici
 5. 5.
  Anadolu'da arılar için kullanılan bir tabir var oğul oldu derler yani üremekle çoğalmakla alakalı bir durum.

  Malumunuz olduğu üzere kelimeler yüz yıllar içinde de anlam değişimine uğrayabilir mesela yavuz kelimesi hırsız kötü kişi anlamı taşırken zaman içinde anlam değişimine uğrayarak yiğit kahraman anlamı taşımış

  Ya da gene kelimeler başka uluslarda bambaşka anlamlara gelebilirler örneğin pezevenk azericede iş adamı saygın kişi iken bizde kadın pazarlayan kişi anlamındadır ya da serbest kelimesi Farsçada özgürlüğünü yitirmiş anlamında kullanılırken Türkçede özgür hür anlamında kullanılır

  Demek ki Oğuz Atay'ın dediği gibi kelimeler gerçekten bazı anlamlara gelmiyorlar çünkü gerek coğrafi farklılıklar gerek zaman içinde bambaşka anlamlara gelebiliyorlar

  Dönelim tekrar oğul kelimesinden türeyen oğlan tabirine

  Dediğimiz gibi oğul Anadolu'da oğul olmak şekli de kullanılırdı ve üremek çoğalmakta alakalıdır bir cinsiyet belirtmez gibi dursa da çoğalmak üremek manası olduğundan dişiliği işaret eder ve dahi hala kullanılır bu kelimeyi arıcılık yapanlar bilir

  "ve yaz olunca avretlere meylet ve kışın oğlanlara"

  Burda avret dediği kadın oğul dediği ise genç kız manasınadır

  Çünkü yaşını başını almış kadınla ondan daha genç bir kızın talepleri durumları birbirinden farklı olacaktır

  Dolayısıyla kelimelrin yüzyıllar içinde değişime uğraması bazı yanlış anlaşılmalara sebep oluyor durum bundan ibaret

  Osmanlıyı kötülemek isteyen bazı nadanlar da bu tarz durumlara .... Görmüş ..... Gibi atlıyor

  Bir diğer husus ilgili yazar nerde sapıkça bir şey bulursa ya Osmanlıyla ya da islam'la ilişkkendirmeye çalışan bir nadan görüntüsü veriyor

  Durumun ne kadar mantıksız olduğunu ve ilkel primitif bir düşünce tarzı olduğunu şu bakımdan anlayın

  Velevki bu bir iftira değil ve gerçek olsun (bana göre büyük bir yanlış anlama ve bu yanlış anlamayı dayanak yapanların iftirası )

  O zaman günümüzde olan her türlü sapıklığı da cumhuriyetle ve türklükle ilişkilendirelim mesala bugun ibnelikle sapıklıkla alakalı her şey için bu tarz yazılan tüm eserler için ileride Türkiye yi mi cumhuriyeti mi Türklüğü mü sorumlu tutacağız . Bundan yüz yıl sonra buna bianen birileri bazı sapıkların yazdığı ve söyledikleri için Türklere mi hatkeret etmeye kalkacak ve böyle bir hakarette bulunsa doğru bir tespit mi yapılmış olacak

  Bu dan 200 yıl sonra günümüzde eşcinselliği ye meşhur birilerini ya da bu tarz yazılmış eserleri görselleri filmleri ortaya koyup ulan bu Türkler de ne ibneymiş dense doğru bir tespit mi yapılmış olacak

  Elbette hayır komik olmayın

  Bu yerden göğe bir mantıksızlık, tutarsızlık, ilkel primitif bir düşünce şekli .
  8 -8 ... isminiunutanadam
 6. 6.
  Hayalperest oryantalistlerin uydurması olarak kalacaktır. Kaynak diye gösterdiği şeyde twitter alıntısı galiba.
  2 -2 ... keyfinizinkahyasi
 7. 7.
  Osmanlının geçmişi temiz değil. Bunu kabul etmek gerekir. Ama bu bir toplumun kirli olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki osmanlı toplum yapısı araştırıldığı zaman oğlancılığın toplumsal bir suç kabul edilip kayıt altına alındığı görülür. Defterlü olmak tabiri buradan gelir.
  2 ... gokdelende kapici
 8. 8.
  osmanlıda hamam oğlanları

  Başlık altına gelen Osmanlı hayranı oğlan çocuklarına cevaptır.

  ---------

  Osmanlı'nın eşcinselliği neredeyse tarihsel ve cinsel bir norma dönüştürmesine karşılık,
  Cumhuriyet etiğinin, eşcinselliği kamusal söylemin dışına çıkardığını söyleyebiliriz” diye söze giren Hilmi Yavuz,

  Fatih Sultan Mehmed’in ‘Avni’mahlasıyla yazdığı gazellerden birinde,
  Veyis adlı güzel bir oğlanı övdüğünü, gazelin sonunda da

  “Ey Avni! Talihin yaver gitti ve o sevgili misafirin oldu.
  Fırsatı kaçırma;
  zira Veyis bin cana bedeldir”

  dediğini;

  Fatih’in bir diğer gazelinde ise

  Galata’daki bir kilisede görevli papazı öve öve bitiremediğini yazdığında kıyamet kopmuştu.
  ------------
  (Orijinali)

  FATiH SULTAN MEHMET

  "Büyük Sultan'ın (Fatih Sultan Mehmet) Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerinde de güzel oğlanlara ilgi duyduğu görülmektedir. Birkaç örnekte bunu görebiliyoruz:

  "Bir Güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mahıdur
  Ol kara sünbülleri âşıklarınun ahıdur"

  (Yüzü öylesine Güneş [gibi parlak] bir melek gördüm ki, âlemin ışık saçan dolunayıdır. Onun sümbül gibi simsiyah saçları da âşıklarının ahlarıdır.)

  "Karalar geymiş meh-i tâbân gibi ol serv-i naz
  Mülk-i Efreng'ün meğer kim hüsn içinde şahıdur"

  (Karalar giyinmiş bir dolunay gibi nazlı nazlı salınan o servi boylu [sevgili] tıpkı Frenk ülkesinin güzellikler içindeki padişahı gibidir.)

  "Gamzesi öldürdügine lebleri canlar virür
  Var ise ol ruh-bahşun din-i isa rahıdur"

  (O güzel sevgilinin hışımlı yan bakışının öldürdüğüne, dudakları can bağışlamaktadır. Galiba o ruh veren güzelin dini, Hz. isa'nın yoludur.)

  "Avniyâ kılma güman kim sana ram ola nigar
  Sen Sitanbul şahısun ol (da) Kalata şahıdur"

  (Ey Avni, gönül verdiğin o Hıristiyan güzelinin sana ram olacağını asla umma! Çünkü sen nihayetinde istanbul'un şahısın, o ise güzellik ülkesinin başkenti olan ve içinde cennet gibi hurilerin dolaştığı Galata'nın padişahıdır.)

  Yukarıdaki şiirde anlatılan sevgili, Galata'da yaşayan Hıristiyan bir oğlandır. Onun için dininden bile vazgeçmeye hazır olduğunu yazabilmiştir. Bu dinden geçmeyi bir mecaz olarak yorumlasak bile, anlatılanın kara donlu bir erkek olduğu açıktır. Çünkü Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimler, sokakta kim oldukları anlaşılsın diye genelde siyah elbiseyle dolaşmak zorundaydılar.

  "Akl ü fehmin din ü imanın nice zabt eylesün
  Kâfir olur hey Müselmanlar o tersayı gören"

  (Hey Müslümanlar! O Hıristiyan dilberini bu güzellik içerisinde görenler akıllarını, şuurlarını, din ve imanlarını nasıl korusunlar? Onu gören insanın neredeyse kâfir olası geliyor.)

  "Kevser'i anmaz ol içdüğü mey-i nâbı içen
  Mescide varmaz o varduğı kilisayı gören"

  (O Hıristiyan güzelinin içtiği saf şarabı içenler, Kevser şarabını artık hatırlarına bile getirmezler, onun gittiği kiliseyi görenler, bir daha mescide ayaklarını basmazlar.)
  __________

  Kitap adı: Osmanlı'da oğlancılık

  Yazar : rıza zelyut'

  Kaynak yayınları
  ----------

  ADINA KiTAP YAZILAN YEMENiCi BALi OĞLAN

  Kitapta, 1686 yılında Hamamcılar Kethüdası olan ismail Ağa tarafından kaleme alınan,

  ( Dellakname-i Dil Küşa)

  yani

  Gönüller Açan Tellaklar Kitabı adlı uzunca bir metin yer alıyor.

  istanbul’un ünlü hamamları ve bu hamamlarda

  (1) “kulamparaya peştamal çözen nazenin oğlanları”

  anlatan ismail Ağa’nın kitabı kaleme almasının sebebi ise yine bir hamam oğlanı.
  Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda “soyunurken
  ” ismail Ağa tarafından çok beğenilerek

  “iç oğlanı”
  yapılan Yemenici Bali Oğlan,
  “Bir kitap yazsan, içinde adımız geçse, tarihte hatırlansak”
  deyince ismail Ağa,

  istanbul’daki 2 bin 123

  “parlak”
  tellaktan on birini seçerek anlatmaya başlamış.
  Tabii ki..

  başta Yemenici Bali Oğlan.

  Kethüda’nın coşkulu üslûbunun katkısıyla,

  ortaya Osmanlı’nın en renkli eşcinsel metinlerinden biri çıkmış.

  iSMAiL AĞA'NIN YAKIŞIKLI SEVGiLiSi

  ismail Ağa,
  “mahbûb-ı ziba”
  yani “yakışıklı sevgili”

  diye andığı Yemenici Bali Oğlan için şunları söylüyor:
  “Henüz on beş yaşında ve güzellik tacı adının başında ve bu günahkârın mürg-i dili (gönül kuşu) yemenici oğlanın samur kaşında.”

  Zavallı Yemenici, gaddarlıklarıyla nam salmış 59. Yeniçeri Ortası’nın acemilerinden.

  Şahbaz bir yoldaşının altındayken baskın verilince defterli olup Kılıç Ali Hamamı’nda soyunmaya başlamış.

  Kethüda’nın deyişiyle,
  “Amma camekân odada, amma içeri halvette o nazlı oğlanın firuze kâsesini ejder misali demir kazık millerle oymuşlar.”

  ismail Ağa, Yemenici’nin hamamda soyunduğu dönemdeki tarifesiyle ilgili de bilgiler vermiş:

  “Gece ve gündüz seferi 70 akçedir.

  20 akça dahi ortağı dellak alır.

  Gece döşek yoldaşlığı 300 akçadır.

  Kulamparası kaç sefere takati varsa 300 akçaya dâhildir.”

  ----------

  Sanırım sizin fiyatınız taa..

  O zaman belirlenmiş..

  Osmanlı'nın hamam oğlanları..?

  Rumuz:

  "Kaynaksız değil.. iç oğlanları."

  izahat anacım:

  1-kulampara: aktif erkek eşcinsel

  Kitabın adı: Osmanlı'da seks

  Yazar: murat bardakçı

  -------

  Kitabın adı: Osmanlı'da oğlancılık

  Yazar : rıza zelyut'

  Kaynak yayınları
  22 -6 ... neseli terapist
 9. 9.
  2 gram nöronu olmayan cumhuriyet oğlanlarının istese de anlayamadığı durum

  O zaman bundan 100 yıl sonra günümüzde çekilmiş tüm gay milf amatör aklınıza ne gelirse her çeşit film kitap resim vs cinsel içerikli porno her türlü sapıklığı ortaya koyalım

  Bir de başlık atalım Türkiye'de ve Türklerde seks diye

  Bir yazı yazalım.

  bu Türkiye'nin türk toplumunun sapık olduğunu mu gösterir

  Böyle bir etiketleme yapmak elbette mantığa aykırıdır .
  4 -6 ... isminiunutanadam
 10. 10.
  bugünlerde orhan bencegay, ibrahim tatlıses ve yavuz bingöl gibi oğlanlarla devam etmekte olan muhteşem bir müessesedir.
  ... atheist nurullah