1. 1.
    şaşırtmayan durumdur. Çünkü osmanlıcılık düşüncesinin temelinde türk olmayan her şeye sahip çıkmak, türk olmayan her şeye özenmek düşüncesi yatar. Osmanlı olmak demek türk olmamak demektir.
    1 -2 ... has kemalist