1. 1.
  osmanlı imparatorluğu içerisindeki etnik halkların, osmanlı milletinin çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak üzere geliştirilmiş bir düşünce şekli. temelinde, osmanlılık düşüncesini pekiştirme vardır.
  2 ... mikserde yuzen balik
 2. 2.
  Kürşad Tüzmen' in: "Benim de Bop' um var;Büyük Osmanlı Propjesi." dediği bir T. C. bakanının yaptığı gafın ideolojisi.
  1 -4 ... gammaze
 3. 3.
  genç osmanlılar hareketinin benimsediği ve yerleştirmeye çalıştığı anlayıştır. tanzimat döneminden itibaren yerleştirilmeye çalışılmış, meşrutiyete bu akımla geçilmiştir.
  1 ... ciplak turnagagasi
 4. 4.
  1. meşrutiyetten sonra 2. meşrutiyete de osmanlıcılık düşüncesiyle geçilmiştir. zamanın egemenleri batının telkinleriyle meşrutiyin osmanlı'yı koruyacağına azınlıkların bağımsızlık taleplerinin biteceğini iddia etmişlerdi fakat 2. meşrutiyetin ilanından hemen sonra hızlı toprak kayıpları yaşanmış, Anadolu'dakiler dışında gayrimüslim azınlık kalmamıştır ve bu osmanlıcılık düşüncesinin çökmesine neden olmuştur. enver paşa ve arkadaşları bu tarihten sonra türkçülük düşüncesine bağlanmış "turan"ı kurmak istemişlerdr.
  3 -1 ... mustafa tr
 5. 5.
  osmanlı'da yaşayan tüm vatandaşların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın eşit sayılmasıdır.
  1 ... pyndemonium
 6. 6.
  Ülkenin yine din sömürücülüğü yine kanlı döneme ve yine savaş yıllarına dönmesini istemektir.Onların asıl amacı hırsını tazelemektir.Çünkü Osmanlı'nın toprak büyüklüğü onların aklını çeler.Ancak önemli olan toprak büyüklüğü yada nüfus değildir.Önemli olan halkın refahı ve kalkınması,Doğru siyaset,Doğru gençlik vb. şeyler.Ancak Osmanlıcıların kafasında faşizm olduğundan bunlar önemli değildir.Başka milletlere kin duymak yunan dölünü öldürmek ermeni b.kunu asmaktır amaçları yani güç gösterisidir.
  1 -2 ... ugur21370
 7. 7.
  aherkesin osaman olduğunu savunan düşünce akımı.
  ... bard of hell
 8. 8.
  Milliyetçilik isyanlarını durdurup ülke bütünlüğünü koruyabilmek için din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit haklar verilmesini savunan düşünce. Savunucuları genç osmanlılar diye de bilinen jön türkler. milliyetçilik akımlarının güçlenmesi ile osmanlıcılık etkisini yitiriyor.
  bugün türklüğün ayrımcılık olduğunu düşünüp türkiyeliliği savunmak gibi.
  1 ... tukenmez kalem
 9. 9.
  osmanlı'nın kurtulma çabalarından yalnızca biridir.

  bir çok etnik kimliği içinde barındıran imparatorluğu bir arada tutmak için ortaya atılmış düşüncedir. kısmen başarılı olmuştur. ancak emperyalistler etnik kimlik kartını oynayıp, osmnalı imparatorluğu'nu devletçiklere ayırmıştır.

  bu devletçikler bugün emperyalistlerin elinde kukladır. böyle bir devletçik olmayı reddeden başbuğ mustafa kemal atatürk ve vatanseverler özgür bir cumhuriyet yarattılar.

  batı'nın böl ve yut politikası yıllarca ortadoğu'ya şekil verdi. cetvellerle çizildi haritalar ! araplar birleşmeye çalıştıkça nifak tohumları ekildi.

  bir ara parçalayarak istediklerini elde edemeyen emperyalistler osmanlı impartorluğunu geri getirmeye niyetlendiler :

  (bkz: yakındoğu federasyonu)

  bugün osmanlıcılık fikri türkiye'ye nakşedilmektedir. son halifeler ortaya çıkmakta birileri davos faitihi olmaktadır. amerikan düşünce dernekleri (!) ve dergileri osmanlı haritaları yayınlamaktadır. bölgeyi yeniden himaye altına almanın yollarından birisidir artık osmanlıcılık !
  2 -1 ... onurkul
 10. 10.
  yalçın küçük hocaya göre günümüzde ve ilerleyen dönemde sık sık karşılaşabileceğimiz kavram.

  --spoiler--

  Bazı belgelerden çıkartılarak ottomanization, Yeni Osmanlıcılık sözcüğünü kullanıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin yıkılma teşebbüslerinin arkasında bu Yeni Osmanlıcılık trajedisinin olduğunu söylüyorum. Başka bir deyişle Cumhuriyet, kuruluş hikmet-i vücudunu, varlık nedenini, enternasyonal planda kaybetmiş görünüyor. Bunun yerine bir Yeni Osmanlıcılık planlarının var olduğu görülüyor.

  http://www.odatv.com/Siya...atakulli_diyor-15206.html
  --spoiler--
  1 -1 ... inisiyatif7