1. 1.
  çokuluslu bir halka sahip olan ve devlete adını vermiş bir hanedanlık tarafından yönetilen imparatorluğa şimdinin ulus devlet mantığı ile bakmamızın yol açtığı bir yanılgıdır.
  uzun uzun anlatmak yerine şöyle demek daha kolayıma geliyor: roma imparatorluğu ne kadar italyansa, osmanlıda o kadar türktü.
  #430292 :)
 2. 2.
  **
  osmanlı devleti nin türk olmaması dolayısı ile bizim de atalarımız gibi türk olmamamız manasına gelmektedir ki bu kabul edilebilir değildir.
  #430354 :)
 3. 3.
  osmanlı nın türk olup olmadığını tartışmak için osmanlı nın türk anlayışını bilmek gerekir öncelikle!

  osmanlı da sarayda türklük babadan gelir.birçok padişah ın annesi venedik,rus,çerkestir fakat baba esas alındığından padişahlar türk sayılmıştır.fakat bilimsel olarak ve benim şahsi görüşüme göre padişahlar elbetteki türk değildir.zaten osmanlı da saray yaşamı çok karışıktır anlamak mümkün değildir...

  fatih sultan mehmed han a rum hükümdarı denmesinin sebebi istanbul u fethetmiş olmasıdır ki bu da gayet normaldir.

  osmanlı türkler tarafından kurulmuştur,en başta her zaman türk vardır fakat sadrazamların pek azı türktür,bunun sebebi devlet yönetiminde karışıklık çıkmasının önlenmesi ve balkan uluslarının devlete bağlı tutulmak istenmesidir.

  osmanlı da tahtta hak iddia etmek için türk bir babanın soyundan gelmek gereklidir ki bu nedenle de üst düzey devlet kademelerine türkler pek getirilmemişlerdir.

  türkçe osmanlı da sokak dili olarak kalmıştır.sarayda ve resmi yazışmalarda daha çok farsça ve arapça kullanılmıştır.

  osmanlı kuruluşundan çöküşüne kadar türkler tarafından yönetilmiş,fethedilen topraklara daima türkler yerleştirilmiştir.

  sadece kanuni nin alman imparatoru charles quint e yazdığı mektuplara bakarak devletin türk devleti olduğu anlaşılabilir rahatlıkla.

  hepsinin yanında avrupa 18.yy a kadar osmanlı kelimesini neredeyse hiç telaffuz etmemiştir.onlar devlete selçukluların devamı gözüyle bakmış ve türk demişlerdir.gidip avrupa daki şehir müzeleri ya da anıtlar gezildiğinde bu daha rahat anlaşılabilir.içerisinde türk kelimesinin geçtiği atasözlerinden tutun viyana daki türkler geliyor kaçın feryatlarına kadar avrupa osmanlı yı türk bellemiştir.fransız ihtilali sonrasında ve gelişen osmanlıcılık,ümmetçilik gibi türkçülüğe darbe vuran akımların ardından bu bir miktar kaybolsa da istiklal savaşıyla birlikte yeniden canlanmıştır.
  #430371 :)
 4. 4.
  hanedanın milletine göre imparatorluğun milleti değişmez, bizans imparatorluğu nda da suriye hanedanlığı dönemi vardır ki, hanedan isimlerinden de anlaşılacağı üzere italya nın yakınından bile geçmemektedirler, ama buna rağmen kurulduğu 4. yydan aradaki bazı geçiş dönemlerini saymazsak, yıkıldığı 15. yya kadar başa geçen bulgarlar, ermeniler, rumlar vs. gibi farklı milliyetlere rağmen her zaman bizans imparatorluğu olarak anılmış, hiç kimse bizanslıların bizanslı kimliğinden şüphe duymamıştır.

  ulus devlet kavramının olmadığı bu dönemlerde bizans için savaşan türkler olduğu gibi farklı pek çok millet de farklı devletler için savaşmıştır.

  osmanlının hakim unsuru türklerdir, ama herkes türktür diyemeyiz, herkes osmanlıdır daha uygun olur, ama tartışılmayacak konu devletin türk devleti olduğudur. 18. yy a kadar milliyet kavramı yerine din kavramının daha etkin olduğu görülmektedir.

  ayrıca yukarda verilen örneklerden birinde padişah analarının yabancı uyruklu olmasından ve bu yüzden türk olmadıklarından bahsediliyor, bu mantıkla bakıldığında avrupada ki hiçbir devletin hanedanlığının o milletten olduğu söylenemez, dönemin mantığına göre tüm hanedanlar birbiriyle ittifaka girmek için ilk olarak akrabalık bağı kurmuşlardır.
  #483614 :)
 5. 5.
  (bkz: ilber ortaylı duymasın çok fena yapar)
  #483699 :)
 6. 6.
  anneciğim osmanlı geliyor...
  (bkz: mamma li turchi)
  (bkz: mamma li osmanli)
  #483708 :)
 7. 7.
  başlık ve peşinden gelen 3 entry çok önemli bilgiler içermektedir. * peşinden gelen entryler de güzel bilgilerle doludur. *

  elbette osmanlı türk değildir. bunu padişahların adlarına bakarak ta anlayabiliriz. birkaç örnek.

  hoffman bey. *
  ohans bey *
  1.maykıl
  fatih sultan michael. böle gider aslında.

  osmanlı nın türk olduğu yabancı hatun düşkünlüğünden bellidir. (bkz: türkiye de 40 bin rus gelin var) ayrıca binlerce hatunla yatıp kalkmalarından da bellidir. bide dünyanın anasını sinkaf ettiklerinden;

  aslında bütün dünya türktür.

  gorbaçov ** *
  #483761 :)
 8. 8.
  (bkz: osmanli turk degilse arap oluyim)*
  #483767 :)
 9. 9.
  osmanlı, birçok etnik kökenli insanın birarada olmasına sebebiyet vermiş, bir dönemin amerikası havalarında, bilmemkaç yüzyıl dünyaya hükmetmiş büyük bir imparatorluktur. imparatorluğun birçok etnik kökenin karışımı olması osmanlının herhangi bir ırk mensubu olmadığının kanıtıdır. osmanlı insanları 3kıtaya yayılmış topraklarda yaşayan insanların etnik köken ayrımı yapmadan 4-5 yüzyıl isyan etmeden yaşamasının kanıtıdır.
  yalnız şöyle de bir gerçek vardır ki osmanlı beyliği kuruluş aşamasında, devlet yapısına dönüşmesinde öncelik türklerindir çünkü osmanlıların da mensubu olduğu kayı boyu bir türk boyudur.
  benim için asıl sorun yüzyıllar önce kurulmuş ve yaklaşık bir asır önce de yıkılmış bir devletin etnik kökeninin neden merak edildiğidir. küreselleşmeyle birlikte _olumsuz olanların dışında_ farkedilmesi gereken sonuçlar, artık etnik kökenin mesele haline getirilmemesinin gerekliliği ve bu konunun sadece belli çıkar çevrelerince kullanılması gerçeğidir diye düşünüyorum.
  #483883 :)
 10. 10.
  zamanında her osmanlı türk degildi; ama her türk osmanlı'ydı. *
  #483918 :)
 11. 11.
  türk olsa ne değişir olmasa ne değişir sorusunu akıllara getiren önerme. sonuçta yıkılmışlar ve yerine öz ve öz türkiye kurulmuştur. merak ediyorum acaba sözlüğün italyan versiyonunda da romalılar italyan değildi gibi başlıklar açılıyor mu?
  #483935 :)
 12. 12.
  ceddin deden neslin baban.
  hep kahraman türk milleti.
  orduları pek çok zaman.
  vermiştiler dünyaya şan.

  dizelerinin neye göre yazıldığını merak etmeme sebep olan önerme.
  #483952 :)
 13. 13.
  hiçbir tarihçi kaynak belirtmeden bir iddiada bulunamaz, ama gösterilen kaynağın geçerliliği tartışılabilir, birincil kaynak, ikincil kaynaklar vardır. ilk elden yazılmış veya sonradan devri yaşayan kişilerden dinlenerek yazılmış bilgiler vardır ve bir de kulaktan dolma bilgilerle burda yapıldığı gibi* kaynağı belirtilmeyen iddialar vardır, kaynaklar çürütüldüğünde iddianın hiçbir geçerliliği kalmaz. *

  unutulmaması gereken bir şey de burasının bilimsel bir platform olmadığıdır, ayrıca forum da değildir, bu yüzden açılan başlıklara karşılıklı atışmaya neden olmaması için dikkat etmek gerekir, bu başlık bilgi veren bir başlık değildir, bu başlık bir iddiayı destekleyen bir başlıktır. osmanlının türk olmaması gibi türklerin sarı ırktan olması gibi pek çoğumuzun tasvip etmediği hatta doğru bile olsa kabullenemediğimiz iddialar vardır, bu da onlardan biridir ama bir farkla bu iddianın doğruluğu ispatlanamadığı gibi doğru olmadığı yüzlerce kez farklı tarihçiler tarafından belgelerle ispatlanmıştır.

  halil inalcık bugün dünyanın yaşayan en büyük osmanlı tarihçisi olarak kabul edilir,
  yine dünyanın sayılı tarihçileri arasında geçen ilber ortaylı ise halil hoca için inalcık ın eserleri ve çalışmaları zikredilmeden osmanlı tarihi üzerinde hiçbir kitap ve makale kaleme alınamaz olmuştur; halen de öyledir, demiştir.
  halil inalcık ın hemen hemen bütün eserleri osmanlı üzerinedir, ve konuşmalarında türk vesikaları, türk tarihi diye konuşmaktadır.

  en güncel olarak günümüzün popüler tarihçileri arasında sayılan Yard. Doç. Dr. Erhan AFYONCU nun SORULARLA OSMANLI iMPARATORLUĞU isimli kitap serisi okunabilir.

  (bkz: osmanlıdan utanmak)
  (bkz: türk olmaktan utanmak)
  (bkz: türkler sarı ırktandır)
  (bkz: Osmanlı imparatorluğu nda yöneticiler Türk olmayanlardan seçilirdi)
  (bkz: Osmanlılar Türk düşmanıydı)
  #484135 :)
 14. 14.
  ''TARiHiNi BiLMEYEN TOPLUMLARIN YOK OLMASI KAÇINILMAZDIR.''

  ATATÜRK

  UNTUMAYIN Ki ViYANA KUŞATMASINDAN SONRA AVRUPA'DA '' BiR TÜRK KADAR GÜÇLÜ'' SÖZÜ ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

  BiZ OSMANLI'YA TÜRK DEMESEK iNKAR ETSEKTE DÜNYA BiZE VE ATALARIMIZA TÜRK DMEEKTEDiR.
  #484658 :)
 15. 15.
  sultan-ı iklim-i rum bu unvanın acılımı avrupa toprakları nın sultanı 'dır.bu unvanı araplar vermiştir.o dönemde anadolunun batısı rum ulkesi olarak anılırdı.avrupalı diye bir kavram yoktu.avrupalılara rum denirdi.tüm avrupalılar da bize yani osmanlılara turk derdi.bu baslık italyanların romalılar italyan değildi baslığı acmasıyla aynı oranda gerzeklik arzeder.işte sözde bir alıntı:romalılar italyan değildi çünkü bilmemkaçıncı gianluca nın anası çekti veya almandı vs... (bkz: böyle gider bu)
  #546765 :)
 16. 16.
  (bkz: kaynak gotum)
  #546783 :)
 17. 17.
  tarih osmanlının içinde türklerin de bulunduğunu ama osmanlının bir türk devleti olmadığını gösterdiği için doğru olan önermedir.
  #546796 :)
 18. 18.
  (#182425)
  #546803 :)
 19. 19.
  aynı zihniyet kızılderililerin de turk oldugunu idda etmişti...
  #546818 :)
 20. 20.
  (bkz: demogoji nin hayata kattığı renkler) *
  (bkz: hayat teorilerle doludur)
  (bkz: teorilerin ispatı)
  (bkz: evrim de bir teoridir) *
  #546827 :)
 21. 21.
  Fatih Sultan Mehmed in kanunnamesini bile alıp okuyan bireyin (bkz: nah) çekeceği önermedir. Neymiş efendim 1500 lere kadar Türkçe ye rastlanamazmış da neymiş Osmanlıca aslında Türkçe kökenli değilmiş.

  hakikaten (bkz: kaynak götüm)
  #546887 :)
 22. 22.
  osmanlının türk olmadığına ve dilinin aslında 1500lere kadar türkçe olmadığını iddia eden arkadaşın arada bir, türk diliyle ilgili çalışmalar yapan oktay sinanoğlunun kitaplarına göz atması gerekiyor. türkçenin kaç bin yıllık bir dil olduğunu ve hangi coğrafyada hakim olduğunu idrak edebilmesi için..

  **ek**
  kendi tarihini yabancı kaynaklardan okursan varacağın kanı budur tabi.

  aslında tarihte türk diye bir şey de yoktur!!! * *

  boğaziçi üniveristesinde okuyup, robert kolejde okuyup da ermeni soykırımı vardır diyen kendini akıllı sanan ahmakları aklıma getirdi bu entry.. *
  #546900 :)
 23. 23.
  (bkz: hepimiz filistinliyiz)
  #546970 :)
 24. 24.
  o zaman biz nereden çıktık diye sordurtan mantıksız önerme.
  #547024 :)
 25. 25.
  osmanlı devletinin yüzde 10'luk kısmı ancak türktür. ve işte bu yüzde 10'luk kısım osmanlı'yı yöneten kısım olmuştur. dolayısıyla osmanlı devleti türktür, türk olmayan tebaasıdır.
  #547036 :)