bugün

osmanlı türkçesi arap harfleri ile yazılıp türkçe okunurken türkiye türkçesi latin harfleri ile yazılıp türkçe onuyor. harf inkilabı ile bir milletin nasıl kaderi ile oynandığının geçmişi le bağlarını kopardığını çok net görebilirsiniz.
Ah kıyamam amk.
%3 okuma yazma oranıyla zaten fezaya gidiyorduk o zamanlar!
sana bu kafayla köprü bile satarlar. birazcık araştırma merakın olsun her önüne koyulanı kabul edersen senden bir halt olmaz. kaldı ki konunun okuma yazma oranı ile ne alakası var ?
Latin alfabesiyle yazılmış bir başlık ve entry içerir.
japonyaya ihrac ettiğimiz robotların markaları arap harfleriyle yazılıyordu.
bir gecede cahil kaldık.
Japonların ihrac ettiği şeylerin üzerinde japonca + ingilizce yazıyor ama buna ne diyeceksin.
dinciler aynı yalanı düzenli aralıklarla tekrar tekrar hortlatırlar....

osmanlı döneminde halkın kullandığı türkçe ile günümüzün türkçesi hemen hemen aynıdır.. örnek olarak günümüzde bile rahatlıkla anlaşılabilen karacaoğlan şiirlerini verebiliriz..

osmanlıca tamamen farklıdır.. osmanlıcayı anlamak en az bir kaç senelik çalışma gerektirir.. bir metin örneğı verelim:

"Amed-i medid ve ahd-i ba'iddir ki daniş-gâh-ı istifadede nihade-i zanu-yı taleb etmekle arzu-yı kesb-i edeb kılıp gerçi irre-i ahen-i berd-i gûşiş-i bî-müzd zerre-i fulad-ı fu'ad-ı infihamı hıred edemeyip şecere bî-semere-i isti'daddan yek-bar-ı imkân intişar-ı nüşare-i asar-ı hayr-ül me'ad as'ab-ı min-hart-ül katad olup ancak piş-nigâh-ı ihvan ve hullanda hem-ayar-ı nühas-ı hassas olan hey'et-i danişveriyi zaharif-i tafazzul ile temviye ve tezyin edip bezm-gâh-ı sühan-gûyanda iksar-ı sersere ile ser-halka-i ihvab-ı hava-ayin olmuş idim."

görüldüğü gini osmanlıca "arap harfleriyle yazılmış türkçe" değildir. osmanlıca osmanlı yönetici-aristokrat sınıfının dilidir.. bu dili konuşamayanlar yönetici sınıfa dahil olamazlar... halk tabakaları osmanlıcayı anlayamaz.. latin harfleriyle de yazsan anlayamaz, arap harfleriyle yazsan da anlayamaz..

atatürk çok büyük bir hata yaparak osmanlıcayı ilga etmiş ve yönetici sınıfları halk türkçesiyle konuşmaya zorlamıştır.. ondan sonra da köylüsü, varoşu, kürdü, imamı, müezzini devletin içine doluşmuş ve şeirleri yağmalayıp ülkeyi iflas ettirmiştir...

dünyanın en büyük komedisi ise dil devrimi sayesinde yönetici sınıfa dahil olabilmiş köylülerin ".......harf inkilabı ile bir milletin kaderi ile oynandıııı geçmişiyle bağları goparıldı..." diye ağlamasıdır.. osmanlı devri geri gelse ertesi gün anadolu'da içinden çıktığı deliğe geri monte edilecek köylü herifler osmanlı'yı özlerler.
--spoiler--
japonyaya ihrac ettiğimiz robotların markaları arap harfleriyle yazılıyordu.
bir gecede cahil kaldık.
--spoiler--

neyse ki latin harflerine geçtikten sonra japonya'ya her ay 10 milyar dolar değerinde robot ihrac ediyoruz artık (!)
biri bana şurada yazan herhangi bir kelimeyi ya da cümleyi söylese, ne diyorsun lan ben de senin "bî-semere-i isti'daddan yek-bar-ı" derim. bir de üstüne döverim.
--spoiler--
"amed-i medid ve ahd-i ba'iddir ki daniş-gâh-ı istifadede nihade-i zanu-yı taleb etmekle arzu-yı kesb-i edeb kılıp gerçi irre-i ahen-i berd-i gûşiş-i bî-müzd zerre-i fulad-ı fu'ad-ı infihamı hıred edemeyip şecere bî-semere-i isti'daddan yek-bar-ı imkân intişar-ı nüşare-i asar-ı hayr-ül me'ad as'ab-ı min-hart-ül katad olup ancak piş-nigâh-ı ihvan ve hullanda hem-ayar-ı nühas-ı hassas olan hey'et-i danişveriyi zaharif-i tafazzul ile temviye ve tezyin edip bezm-gâh-ı sühan-gûyanda iksar-ı sersere ile ser-halka-i ihvab-ı hava-ayin olmuş idim."
--spoiler--
Halen osmanli insanini okuma yazma bilmeyen cahiller olarak niteleyen hakiki cahiller var. Cok basit bir ornek vereyim. Islamda hutbeler arapca okunurdu. Turkce hutbe cumhuriyet ile gelmistir. Yani siradan bir osmanli vatandasi arapca hutmeleri anlayabilecek yabanci dil birikimine sahipti. Simdilerde 12 yillik ingilizce egitimine ragmen ingilizce ogrenemeyen ogrenciler, ingilizce ogretemen bir sistemimiz var.

Bu basit ornek yeterli. Nasil olsa anlamayacaksiniz.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.