1. .
    osmanlı padişahlarının ekseriyetle oğlancı olması tomurcuklanmaya karşı derin şüpheler doğurmaktadır.
    -1 ... mudahil