osmanlı padişahlarının ekseriyetle oğlancı olması başlığına bugün entry girilmemiş.