1. 1.
    bu olay 565 yıl önce olduğu halde (1453) yeni farkına varanların olduğunu öğrenmek oldukça şaşırtıcı.
    -1 ... monk of monkmountain