1. 1.
    Osmanlı'dan cumhuriyet dönemine kalan sadece banknot değeri üzerinden para 161 milyon liradır. Lozan'da Osmanlı'dan devralınan borçlar ise 107 milyon lira. toplama çıkarma bilmeyen maymunlara sözümüz yok. aklı başında olan insanoğullarına ise şunları da hatırlatmak gerekir, bu variyetin dışında Osmanlı'dan devlet mülkü olarak yüklü miktarda altın, arazi, vakıf, işletme kaldığı gibi birer tarih ve kültür hazinesi sayılacak emanetler ve maddi değeri de ölçüsüz emanetler devretmiştir. ayrıca geniş bir coğrafyada yaşayan nice adı sanı unutulmuş dönem zenginlerinin vs el konulan, savaş sırasında boşta kalan mülkleri de alınmış olup bütün bunların üzerine aile ile beraber sürgün edilen hanedanın özel mal varlığını da ekleyin.

    devredilen borç ve bırakılan paraya dair rakamsal verilerin kaynaklaından ikisi şuradadır:
    Gülten Kazgan, Türk Ekonomisinde 1927-35 Depresyonu, Kapital Birikimi ve Örgütleşmeler, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Tarihiyle Ilgili Sorunlar, Sempozyum Bildirileri içinde, sayfa 232, 233.

    Faruk Yılmaz, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Dış Borçlar (Düyun-u Umumiye), Berikan Basın Yayın LTD. ŞTi. 2003, Ankara.
    2 -2 ... sinirbaz