1. 1.
  bir gerçektir. osmanlı'nın islam'a kattıkları da var, yanlışları da var.

  işte yanlışlarını anlatan yazı.
  --spoiler--
  iSLAM: Müminlerin işleri danışma iledir. Liderlik seçimle olmalı.
  PADiŞAH: Liderlik benim soyumun hakkıdır.

  iSLAM: Bir insanı haksız yere öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Zandan sakınınız. Mümin kardeşiniz hakkında kötü zanda bulunmayınız.
  PADiŞAH: Kardeşlerim büyüyünce tahtımı benden almak isteyebilirler. O zaman onları şimdiden öldüreyim, hatta kundaktayken boğdurayım.

  iSLAM: Size saldırmayanlara saldırmayın. Allah azgınları sevmez. Ey insanlar hep birlikte barış (silm) içinde yaşayınız. islam (barış, barıştırma, barışçılık) tek dindir/sistemdir.
  PADiŞAH: Topraklarıma toprak katmak için her tarafa seferler düzenleyeceğim. Hatta halkı Sünni olan ülkeleri işgal edip talan etmek için on binlercesini öldüreceğim. Şiilerin de ülkesini işgal edip talan etmek için on binlercesini öldüreceğim.

  iSLAM: Oku. Yaratan rabbinin adıyla oku.
  PADiŞAH: Matbaayı şeyhülislamın fetvasıyla haram ediyorum. Hiçbir dini kitap matbaada basılamaz. Sadece Yahudiler ve Hristiyanlar matbaayı kullanabilir.

  iSLAM: Yeryüzü Allah'ındır. Ey Ademin oğulları barış içinde yaşayın.
  PADiŞAH: Yeryüzü BENiMdir. Ateş-feşan mızrağımla ve kılıcımla bana hiç dokunmayan en uzak ülkeleri bile fethedeceğim.

  iSLAM: Köleleri özgürlüklerine kavuşturunuz. Firavun insanları köleleştirerek efendilik (rablik) tasladı. Allah'tan başka efendi yoktur. Kimseyi köleleştirmeyiniz ve Allah'tan başkasına kul/köle olmayınız.
  PADiŞAH: Saldırıp işgal ettiğim ülkelerde gavur kızlarının arasından güzellerini seçip zorla haremime kapatacağım ve düzinelercesini her gün sıraya dizeceğim.

  iSLAM: Allah'ın doğadaki ayetleri üzerinde düşününüz. Bilmediğiniz bir şeyi körü körüne izlemeyiniz. Aklınızı kullanınız. Gözünüz, kulağınız ve beyniniz inandığınız şeylerden sorumludur.
  PADiŞAH: Hazerfan Çelebi kuşlar gibi uçmayı denemiş. Tez kellesini kesiniz!

  iSLAM: Dinde zorlama yoktur. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin.
  PADiŞAH: Şeyhülislam'ın fetvasına göre Elfaz-i Küfrü söyleyen bir sünni mürted olur. Kim o sözleri söylerse kellesini vurun!

  iSLAM: Allah yerin ve göğün NURudur, ışığıdır. Hiçbir şey Allah gibi olamaz. Allah sizin uydurduklarınızdan beridir.
  PADiŞAH: Ben Zillullah'ım, yani Allah'ın yeryüzündeki GÖLGESiYiM.

  iSLAM: Raina (bizi koyun gibi güt, biz sürüyüz) demeyiniz. Allah'tan başkasına kul olmayınız.
  PADiŞAH: Halklar benim reayam (sürülerimdir), kapıkullarımdır. Atımın boku kadar kıymetleri yoktur.
  --spoiler--
  ... ataturkcu 20