1. 1.
  ---yükselme dönemi-------
  dışarda savaş ekonomisi: talan, gasp, ganimet, haraç.
  içerde sömürü: toprak ağalığı sistemi, köylü sömürüsü.
  ---çöküş dönemi------
  kapütülasyonlar ve sömürgeleşme.
  4 ... david addison