1. 1.
    Bir tarafta kendi milletine etrak-ı bî-idrak (idrak edemeyen türk) diyen bir devlet, diğer tarafta "Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, barigâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak!" diye ferman veren bir devlet.
    4 ... erkehan
  2. 2.
    Zamanın vakanüvistleri Osmanlının gavura yapmadığı zulmü karamanoğullarına yaptığını yazmıştır.
    2 ... erkehan