1. 1.
  Osmanlı imparatorluğu'nda eşcinsellik, Osmanlı imparatorluğu sınırları içerisinde yaşamış eşcinsellerin yaşam biçimidir. Osmanlı'da cinsel yönelim ve ilginin erkek erkeğe ilişki ya da erkek erkeğe seksedir. Eski adlandırmada (lûtîlik), pasif gey erkekler (lûtî) olarak tanımlanmış, yine bireyler arasındaki ilişkiden gulâmperestlik olarak bahsedilmiştir. Yine Osmanlı imparatorluğu'nda seks işçisi eşcinsellere "hîz oğlanı" denir ve "hîz"ler devlet tarafından kayıt altına alınırlardı. Hayatını bu işten kazanan erkekler "defter-i hîzán" adlı kütüğe yazılırlardı.

  Osmanlı'da eşcinselliğin Orhan Gazi döneminde başladığı sanılmaktadır. Osmanlılara esir düşen Bizans imparatorluğu'nun Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas, Osmanlı'da eşcinsel ilişkinin çok yaygın olduğunu, özellikle Hristiyan esirlere yönelik tacizlerin çok olduğunu söylemiştir.

  Osmanlı imparatorluğu’nda askerlik yaşı gelen eşcinsellerden cinsel yönelimine dair gerekçe ispatlaması istenmiyor, askerlik yapmaları için eşcinsellik bir engel olarak görülmüyordu. Osmanlı ordusunda eşcinseller, Yeniçerilere hizmet eden "civelek" olarak tanımlanmış, savaşlarda ihtiyacı karşılamak üzere civelekler taburu oluşturulmuştu. Civelek taburunda yer alan askerlerin her birini bir yeniçeri sahiplenmiştir.

  Osmanlı imparatorluğu’nda kadınlardan hoşlanmadığını devamlı tekrarlamış, eserlerinde hep konusunu işlemiş eşcinsel şairlerden biri Enderûnlu Fâzıl olmuştur. Eşcinsel ögeler içeren "Güzel Oğlanlar Kitabı" adlı kitabı yazmıştır.

  1773 yılında osmanlı imparatorluğu’nda çizilen, eşcinsellik temalı çizim:
  osmanlı imparatorluğu nda eşcinsellik
  1 ... rimi rimi ley