1. 1.
  osmanlıya yapılan yine zeminsiz bir suçlamadır. katliam nedir? bir ırkın, bir etnik milletin tamamen soyunun tüketilmesidir. eğer 70 000 alevi katliama uğradıysa bugünkü alevi vatandaşlarımız nereden gelmiştir. uzaydan falanmı? şah ismail tehlikesi nedeniyle baskı altında tutulmuş olabilirler ama öldürme yada katletme olayı yoktur ki bu alevilere özellikle yapılmış birşey değildir. devletin parçalanmaması veya devletin bekasını engelleyecek her şey için bunun yapılması doğaldır.ayrıca osmanlı türklerden yada türklükten utanmamıştır. kurucuları türktür. bir türk beyliği olarak kurulmuştur. damgalarında ve paralarında kayı boyunun simgesi vardır. ayrıca o dönem miliyetçilik kavramı çok gelişmemiştir. bunu da dikkate almak gerekir. milliyetçilik fransız ihtilalinden sonra gelişmiş bir kavramdır.
  4 -5 ... silte
 2. 2.
  *
  olayın özü osmanlı'nın iskan politikası ve ibni haldun un da mukaddime sinde ortaya koydugu kurama uygun olarak osmanlı'nın kendini oluşturan halktan kopmasıdır. osmanlı göçebe türkmenleri iskan etmek istemiştir, buna karşı çıkılınca da zorla iskan politikası gütmüştür. kendi kurucu özü olan türkmenler'den de uzaklaşınca aralarında onmaz yaralar açılır. bir de o sıralar iran'da etkili yönetimde olan türk hanedanı safaviler osmanlılar'a nazaran daha çok türklük özelliği gösterir ve türkmenlerle ilgilenmişlerdir. osmanlı ile safaviler çekişme içindeydi. arada mezhep çatışması( ki safaviler şiidir) ve islamın önderi olma mücadelesi vardı. safaviler osmanlı'nın yumuşak karnı olan bu türkmen meselesine el atmışlar ve onu zayıflatmak için kullanmışlardır. (bkz: şahkulu ayaklanması)
  göçebe türkmenlerde ise bir "şaha ulaşma"isteği doğmuştur. kendi yalnızlık ve terkedilmişliklerini bu şekilde kenidlerine kanat geren safavilere dayanarak gidermek isterler. yavuz selim'in de safaviler le savaşmak için iran'a sefere çıkmadan önce anadolu'da arkasından kendisini vurmasınlar diye bu çeşit bir katliama giriştiği söylenir. o yüzden bugün dahi aleviler yavuz sultan selim'i hiç sevemez.
  kısaca; sorun, bir babanın kendi öz evladına gerekli ilgiyi göstermemesinden dolayı kendi başına açtığı sorundur. osmanlı türk ve köylü türkmenlerle de sonraki dönemlerde de ilgilenmemiştir. hatta hor görmüştür. etrak ı bi idrak. deyimi kafiyeli göze hoş gelen bir deyimdir ve osmanlı saray çevresince sıkça kullanılır. anlamı ise bir şeyden anlamayan cahil türktür.
  1 -2 ... balsikeste baysungur
 3. 3.
  alevilik ve yavuz sultan selim başlıklarındaki yazılarımdan alıntıdır:

  aleviler geçmişte büyük korkular yaşamıştır. bu korku, yaşam korkusudur. bu korku eskiden gelir. osmanlı dönemine bakıldığında alevi kıyımları görülebilir. yavuz 40000 kızılbaş'ı şah ismail'e giderken kesmiştir. kuyucu murat paşa (4.murat) 52000 alevi'yi kuyularda öldürmüştür. aleviler osmanlının o ağızlardan düşürülmeyen hoşgörüsünden zerre nasibini almamış, dışlanmış bir topluluktur. alevilik de bu topluluğun inancıdır. dışlanma nedenidir. çoğunluktan olmamaktır. anadoluda alevi köyleri çoğunlukla dağlık yerlerde ve merkezlere uzaktır. bunun nedeninin sorgulanması gerekir...

  ufak detay: yerleşim yeri olarak şehirden uzak, dağlık bölgelerin seçilmesi, alevilerin osmanlı gazabından kurtulmaları için saklanmalarından gelir.

  (yavuz için) 40.000 Alevi'yi katletmiştir. tarihe tarafsız bakmak gerekir. devlet arşivlerinde bu katliamlara yer verilmesi, düzen adamı tarihçilerin bu gerçekleri sonraki nesillere aktarması beklenemez. bunu yaparlarsa osmanlının kimi akıllardaki şöhretli, hukuklu, hoşgörülü hali yara alır da ondan. 40.000 alevi'nin öldürüldüğüne kanıt olarak, buna inanmayanların inanabileceklerini düşünerek milli eğitim bakanlığından onaylı, 1987 basımı lise 3 için tarih kitabını veriyorum. ** . sayfa 42. devletin bile kabul ettiği katliamı kabul etmemek maksatlıdır... (ekleme: alevi araştırmacıların kitaplarında da bu katliamdan bahsedilir)

  alıntılara birkaç şey daha ekleyeceğim. şu ana dek 70000 alevi'nin katledildiği söylenmemiştir. karşısında durulan fikri lekelemek, yalan gibi göstermek için, 'işte kimi 40000 dedi, kimi 70000, kimi de bir milyon' şeklinde basit oyunlara girmek, savunulan düşüncenin* tutarsızlığından gelir.
  şeyh bedrettin dünyada ilk olan işçi-köylü devletini kurmuştur. aydın dolaylarında kurulan bu devlet 6 ay sonra yıktırılmıştır. şeyh bedrettin'in 'yârin yanağından gayrı herşey halk için' fikri, osmanlı sarayının şüphesiz işine gelmeyeceğinden, kendi hegamonyalarını kaybetmek istemeyeceklerinden, bedrettin'in devleti yıktırıldı.
  akademik kaynak deyip kaynak belirtmeden geçmemek gerekir, yukarıda yaptığım kanıt usulü örnek olsun.
  alevi soykırımını soykırımdan sayılmamasına şöyle bir antitez geliştirilebilir:
  yahudiler hitler tarafından soykırıma uğramadı mı ki şu anda yaşayan yahudiler var?

  tarihi bir olaydan bahsederken işin içine götü karıştırmak da, yazarın ciddiyetsizliğini, yetersizliğini ortaya koyar.
  3 -4 ... hyperion
 4. 4.
  osmanlının kesinlikle alevi katlıamcısı olmasından ötürü tartışmasız olarak arada cidi bir mesele olduğu doğrudur. yavuz sultan selim in hiç alevi öldürmediğini söyleyen arkadaşlar ama 'osmanlı kayıtlarında böyle bir şey yazmıyooor o zaman olmamıştır' diyerek ne kadar gülünç duruma düştüklerinin farkındadırlar heralde. düşünsenize yavuz binmiş atına almış ordusunu şah ismailin üzerine yürüyor ee şah ismail alevilikte önemli bir figur osmanlının da alevi türkmen halkı arap-pers hayranı yavuzu tutacak değil ya! yavuz şah ismali ve ordusunu yeniyor katlettiği aleviler için yanındakilere dönüp geçirin belgelere bak bir alevi daha öldürdük yazın mutlaka diyecek hali yok ya! sen ister inan ister inanma güzel kardeşim ama osmanlı da yavuz dan sonra yüzbinlerce alevi katledildi. ee bugün ki aleviler nereden geliyor diye soran yarım akıllı çok hücreli yaşam formlarına da hitler o kadar yahudi yaktı niye hala yahudiler var demek istiyorum.
  ister kabul et ister etme bu topraklarda alevi,türkmen,yezidi,ermeni ve daha pek çok halk katledildi.hem de o çook büyük osmanlı tarfından.
  ayrıca yavuz hayranı ve şah ismail düşmanı arkadaşlarımız da unutmasınlar yavuzun yazdığı bütün şiirler ve mektuplar farsçayken şah ismail in şiirleri, mektupları ve devlet belgeleri öz ve öz türkçedir.

  osmanlının türkmen alevilerinden bir dörtlükle kapatalım bari;

  şalvarı şaltak osmanlı,
  eyeri kaltak osmanlı,
  ekmede biçmede yok,
  yemede ortak osmanlı.
  3 -8 ... delice
 5. 5.
  yavuz sultan selim'in güney doğu ve doğu anadolu'daki onbinlerce alevi türkmen'i ,kürt aşiretlerinin de yardımını olarak katletmesinden dolayı süre gelen mesele. sadece bu yüzden dünya üzerinde oğluna yavuz adını vermiş tek bir alevi bile bulamazsınız.
  1 -3 ... golgi aygiti
 6. 6.
  resmi tarih şakşakçılarının görmezden geldiği büyük ve gerçek sorundur. her kim ki celali isyanları neticesinde kuyucu murat paşa'nın kafalarından kaleler yaptığı onbinlerce alevi yörük türkmeni inkâr eder taş olur ve ahirette o onbinlerin elleri bu zevatın yakasında olur. zaten birazcık akıl ve izan sahibi herkes, türkiye'nin etnik açıdan en türk toplum kesiti olan alevilerle devlet otoritesi arasındaki köklü tartışmadan ve soğukluktan bir şeyler çıkarabilir.

  nihayetinde kanı mezhebine göre seçip, eli kanlı katillerin elini eteğini öpenler bizden değildir.
  3 -3 ... damat hobbit pasa
 7. 7.
  tarih kazananların propagandasıdır.
  2 ... suvarin
 8. 8.
  osmanlı ile aleviler arasındaki sorun sürekli meşhur alevi katliamına bağlanır genellikle. Bu katliamda 70.000 alevi öldürülmüştür denilmektedir. Oysaki işin aslı şudur ; Osmanlı ile Safeviler arasındaki Anadolu'nun gerçek hakimi kim meselesine dayanan rekabet esnasında Osmanlı topraklarında bazı alevi gruplar Şah ismail'e destek vermişler Osmanlı otoritesinden çıkıp bir şii devleti olan Safevi Devleti otoritesine bağlanmak istemişlerdir. Bunun üzerine sık sık ayaklanmalar gerçekleşmiştir. Bu arada bu ayaklanma meselesi sürekli geçiştiriliyor hazır değinmişken belirtelim ayaklanma öyle on kişinin toplanıp slogan atması değil o devirde.

  Bölgede bulunan Osmanlı askeri kışlalarının, devlet binalarının basılması, bölgeyi idare eden kişilerin(vali,komutanlar,askerler vs...) öldürülmesi,diğer mezhepten veya dinden olan köylerin ateşe verilmesi gibi durumlardır. Celali isyanlarında Osmanlı idaresi reddedilmiş ve Şah ismail'in Safevi Devleti idaresi tanınmıştır. Yani devletin içinde bir nevi bölücülük. Bu olaylar bir çok kaynakta geçmektedir. Fakat Osmanlı Alevi katliamı yaptı diyenler nedense öncesinde yaşanan bu olaylardan,ayaklanmacıların yaptıklarından hiç bahsetmezler. Bu olaylara sinirlenen Yavuz bu grupları, elebaşlarını, ayaklanmaya katılanları, ayaklanmaya destek veren kişileri idam ettirmiştir. Mesele bundan ibarettir. Ayrıca bu ayaklanmaları şiddetle bastıranlarda kendileride Alevi olan Yeniçerilerdir. Sizce kendinden birini katletmek makbul müdür? Ki o dönemlerde ırktan çok dini ve mezhepsel milliyetçilik vardır. Kısacası mesele Alevi katliamı değildir mesele Osmanlı idaresine karşı ayaklananların bu ayaklanmalar sırasında birçok kişiyi katledenlerin devlet idaresini yok sayan ve bölücülük yapan gurupların şiddetli bir şekilde bastırılmaları ve akabinde idam edilmeleridir.

  Daha sonra bu mesele yeni kurulmuş olan cumhuriyet döneminde Osmanlı'yı kötülemek amacı ile uydurulmuş birkaç meseleden birdir. Nedeni ise açıktır ; bir devrim yapılmıştır ve her devrimde önceki yönetim eleştirilir,kötülenir.Böylece insanlar yeni otoriteye itiraz etmez ve daha içten bağlanır. Bu olay en son 1960'tan sonra yükselen aşırı sol hareketler tarafından irdelenmiş ve bütün aleviler katledilmiş izlenimi verilmiştir ve günümüzde maalesef bütün alevi gençleri buna inanmışlardır. Eğer gerçekten bir Alevi katliamı yapılmış olsaydı bugünkü Alevi nüfusu nereden geliyor? Veya Rumeli'deki Bektaşi,Alevi tekkelerinde neden hala Osmanlı idaresinden övgüyle bahsedilmektedir? Hala bugün bile Rumeli'de bulunan (Arnavutluk,Makedonya,Kosova,Bulgaristan'da) Alevi,Bektaşi tekkelerinde yasak olmasına rağmen Osmanlı devlet arması asılıdır.Madem katliam yapıldıysa buralardaki Alevi,Bektaşi yörük Türkmenlerine neden bir katliam uygulanmamıştır? Demekki özellikle bir Alevi düşmanlığı olmamıştır.

  Ayrıca Eğer böyle bir katliam olsaydı veya Alevilere karşı bir önyargı olsaydı Birinci Dünya savaşında aleviler osmanlı saflarında savaşmazlar o dönemde herkese vaadlerde bulunan Fransız veya ingilizlerle anlaşırlardı. Ki itilaf devletlerinin o dönemlerde ingiliz mandasında bir alevi devleti projesi vardır.
  1 ... lorenzo
 9. 8.
  kuyucu murat paşaya "kuyucu" sıfatının verilmesine sebep olan meseledir. zira paşa kestiği kafaları kuyuya doldurmuş ve bu şekilde nam yapmıştır.

  (bkz: asit kuyuları)*
  -1 ... mashadov