bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 22.
  osmanlı hanedanı için kötü* türkiye için doğru bir icraat olmuştur. ayrıyaten hanedan mensuplarının hemen hemen hiçbiri bu karardan atatürk'ü sorumlu tutup, ona kin gütmez.

  https://youtu.be/5eWL-7CBo0c
  ... ebu zer
 2. 21.
  tamamen saçmalıktır, avrupa bir bir giyotine göndermişti çünkü devrimciler bir gecede hastaneleri, hapishaneleri basıp ne kadar dinci, aristokrat, devlet yandaşı varsa hepsini bir bir öldürdü. şimdi bak adamlara hiç öyle bir dertleri var mı? hepsinin anayası belli, hırisityanlar bile fazla ileriye gidip ses çıkartamıyorlar. geçmişte olanları biliyorlar çünkü.
  ... allah yok din yalan
 3. 20.
  ara sıra türkiye'de sosyalleşme adına yaptıkları buluşmalara gelen türkçe dahi bilmeyen türklükle alakaları kalmamış süslü osmanlı soylarını görünce, sürgünün onlar için çok iyi bir seçenek olduğunu anlıyoruz...

  fransa'da sürgünde bulunan son halife abdülmecid ile italya'da sürgünde bulunan son padişah vahdettin kendilerine gelen bazı avrupalı avukatların tavsiyesi ile ırak'ta bulunan petroller üzerinde resmi yollardan hak aramak istediler.
  ancak ikisi aile reisi benim kavgasına tutuşunca dava süreleri geçti ve bu haklarınıda kaybettiler.

  linkteki fotoğrafta ise 32. osmanlı padişahı aynı zamanda 111. islam halifesi'nin içler acısı halini görüyorsunuz.
  koskosa padişah bir tabureye oturtulmuş sarayın alt çalışanların'dan iki kişi padişahın omzuna dirseğini yaslayıp laubali poz veriyor. ne yazık ki son dönemlerde osmanlı hanedanlığı'nın düştüğü içler acısı durum bunu gösteriyor. daha kendi hanedanlığını yönetemeyen osmanlı ailesinin 3 kıta'ya yayılan koca bir ülkeyi yönetmesi beklenemezdi.

  http://www.sozcu.com.tr/2...807/#&gid=1&pid=2

  damatları aracılığı ile avrupalı'nın deyimiyle hasta osmanlı'yı birinci dünya savaşına sokmuş tüm topraklarını kaybetmiş istanbul ingilizler, ege yunanlılar, anadolu fransız ve ingilizler, doğu ermeniler tarafından işgal edilmiş.
  ne mutlu bize ki bazıları'nın ismine dahi tahammül edemediği atatürk çıkıp tüm bu işgale dur diyebilecek bir hareketi başlatmıştır.
  ... sky dancer
 4. 19.
  Osmanlı hanedanını sürgüne gönderenlerin soy soplarının kurumasıyla sonuçlanmıştır. Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Ankara nüfus defterleri...
  ... teist
 5. 18.
  rus çar ailesine yapılanları düşündükçe osmanlı hanedanına çok hoşgörülü davranıldığı söylenebilir.
  (bkz: romanovlar)
  5 ... kerox
 6. 17.
  zamanın şartlarını bilmemekle birlikte sürgüne gönderilmeyip padişahın vasfı sembolik bir hale getirilseydi (bkz: ingiliz parlamentarizmi) kaos ortamında ve kutuplaşmanın arttığı zamanlarda bu makam birleştirici, kapsayıcı rol oynayabilirdi.
  1 -5 ... insanterbiyecisi
 7. 16.
  Bırakınız gitsinler, bırakınız geri gelmesinler.
  2 ... xyclonb
 8. 15.
  dünya tarihinde benzer durumları inceleyelim. hangi hanedan taht üzerinde hakimiyetini yitirdiyse, yerine gelen sonraki hanedan, önceki hanedanda taht üzerinde hak iddiada bulunacak herkesi öldürür. kimi zaman ise eski hanedandan kimseyi sağ bırakmaz. bu bir hanedan geleneğidir. bunun bir benzeri biz türklerde de yaşanmıştır. göktürk devletinin yöneten aşina hanedanını dokuz oğuzlar devirmiştir, onları da zamanla önce kırgızlar ve sonrasında uygular devirmiştir.

  türk ve dünya tarihinde durum bu şekilde iken türkiye cumhuriyeti'nde durumu inceleyelim. osmanlı devletinde topraklar ve üzerindeki her şey padişahın malı sayılırdı. osmanlı imparatorluğunun 1.dünya savaşını kaybedip yıkılması, akabinde cumhuriyetin kurulması ile osmanlı hanedanın devlet yönetiminde bir rolü kalmadı. onca yıl süren savaşlar sonrasında yaşanın sıkıntılar arasında ekonomik problemler de vardı ve elbette osmanlı devletinden kalan mal varlığına, hanedanın mal varlığına el koyulacaktı. bunlarla beraber türkiye cumhuriyeti hanedan üyelerinin canını almak yerine ceplerine harçlık koyarak sürgüne göndererek bu sorunu kan dökmeden halletmiştir.

  kaç yüzyıllık hatra binaen hanedan burada kalmalıydı diyen sembolikçilerin atladığı nokta şu: hanedan, ülke toprakları içerisinde dahi değilken saltanatçılar, ingiltere tarafından kışkırtılmış ve bu aptal sürüsünün isyanları yüzünden musul ve kerkük topraklarını kaybettik. günümüzde dahi osmanoğulları ailesinden gelen bir birey, normal bir bireyden kat kat fazla hürmet görüyor; cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda bir osmanoğlu'nun ülke toprakları üzerinde yaşaması ile olay kim bilir nerelere giderdi hiç düşünmezler mi ?
  6 ... zenginuyak
 9. 14.
  Ataturkunuz sabiha sultanin evlenme teklifini kabul etmemesi uzerine malına el koymayı biliyor ama.
  1 -3 ... nrten
 10. 13.
  milletin egemenliğini zorbalıkla gasp edenlerin layığını bulmasıdır efendim. atamız durumu şöyle izah etmiştir:

  "Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı. Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada içtima edenler meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir."
  2 -2 ... rumeli71