1. 1.
  Osmanlı devri kapanmıştır.
  Aklı başında her Türk evladının bunu idrak edebilmesi gerekir.
  Bir devre yön veren yüce Osmanlı imparatorluğu maalesef yıkılmıştır. Bu imparatorluğun yeniden ayaklanması hayaline kapılmak dalkavukluk değilde nedir?
  Evet Müslüman türkler inşallah dünyaya tekrar yön verecekler, belki Türkiye cumhuriyetiyle belki 18. Devletle başka bir baharda başka bir isimle.
  Ne demiş atsız:
  Yeni binanın adı cumhuriyettir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız.
  5 -2 ... vatansever terorist