1. 1.
    başlangıcı fatih olan ancak ciddi anlamda kanuniyle başlayan 1740 yılında sürekli hale getirilen kapitülasyonlar sonucu osmanlının çeşitli batılı ülkelerden para dilenmesi sonucu uluslararası alanda bir fahişeye dönmesidir. osmanlı gerileme ve çöküş dönemindeki padişahların tamamının yaptığı tek şey batıdan para dilenmek olmuş, hiçbiri ülke için hiçbir girişimde bulunmamıştır. ancak türk tarihinin en büyük devrimi olan saltanatın kaldırılmasıyla bu kirli ve onursuz devlet yıkılmış, yerine karanlıklar üzerinde bir güneş gibi doğan cumhuriyet kurulmuştur.
    2 -1 ... sovyet piyadesi
  2. 2.
    Bahseden hayindir.
    1 ... templier