1. 1.
  (bkz: 2006 yili ap ilerleme raporu ve turkiye)* belgesine konu olmuş ermeni soykırımına *göz yummuş(!) muhtemelen ermenistan'da vatan haini olarak kabul edilen kişilerdir. yüksek kademe devlet memurlarıdır. örneğin

  DIŞiŞLERi BAKANLIĞI'NDA GÖREVLi ERMENiLER
  Gabriel NORADUNKYAN Dışişleri Bakanı (1912 - 1913)
  http://www.ermenisorunu.g...ce/iliskiler/gabriel.html
  Artin DADYAN Paşa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
  http://www.ermenisorunu.g...iskiler/artin_dadyan.html
  Harutyun DADYAN Paşa Müsteşar
  Manuk AZERYAN Müsteşar
  (bkz: sakız ohannes paşa)
  Garabet Artin DAVUT Paşa Berlin ve Viyana Büyükelçisi
  Dikran ALEKSANYAN Brüksel Büyükelçisi
  Hovsep MiSAKYAN Lahey Büyükelçisi
  Mareşal Ohannes KUYUMCUYAN Paşa Roma Maslahatgüzarı
  Dikran TINGIR Berlin Elçiliği Müşaviri
  Mihran KAVAFYAN Berlin Elçiliği Müşaviri
  Agop GIRCIKYAN
  Krikor AGATON
  Kevork STiMARAÇYAN
  Sahak ABRO
  Krikor MARGOSYAN
  Sabuh LAZMiNAS
  Krikor ODYAN
  SERKiS
  HURYAN
  PARNASYAN
  istepan ARZUMYAN
  Minas MiNASYAN
  Bogos AŞVAN
  Yakup YAKUPYAN
  Ohannes SÜRENYAN
  SIRABYAN
  Ovakin K. REiSYAN
  Edvar MISIRLI
  Maksut SEFERYAN
  Hrant NORADUNKYAN
  MiKAEL, GULLABYAN
  Osep SERPOS
  ilyas ÇAYAN
  DAVUT
  Nişan SEFERYAN
  Humayak SEFERYAN
  Haçik PAPAZYAN
  Mihridat BABAYAN
  Levon SÜRENYAN
  Simon PAPAZYAN
  Rupen KARAKAŞ
  KRiKOR
  Dikron DEMiRCiYAN
  Antreas HASUN ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  10 -5 ... kara hilal
 2. 2.
  tanımı yapılmış bakanlar.

  Agop KAZAZYAN Maliye Bakanı http://www.ermenisorunu.g...skiler/agop_kazazyan.html
  Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa P.T.T Bakanı
  http://www.ermenisorunu.g...ler/artin_davut.htmlAndon Tıngır YAVER Paşa P.T.T Bakanı
  Oskan MARDiKYAN P.T.T Bakanı
  Berdos HALLACYAN Bayındırlık Bakanı
  Mareşal Garebet Artin DAVUT Paşa Bayındırlık Bakanı
  Avukat Krikor SiNAPYAN Bayındırlık Bakanı
  Krikor AGATON Bayındırlık Bakanı
  Gabriel NORADUNKYAN Bayındırlık Bakanı
  http://www.ermenisorunu.g...ce/iliskiler/gabriel.html
  Gabriel NORADUNKYAN Dışişleri Bakanı ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  4 -1 ... kara hilal
 3. 3.
  senatörler:
  Mareşal Ohannes KUYUMCUYAN Paşa
  Abraham ERAMYAN Paşa
  Manuk AZARYAN
  Gabriel NORADUNKYAN ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  4 -1 ... kara hilal
 4. 4.
  hazineyi hassa bakanları
  Agop KAZAZYAN Paşa Nazır (Bakan)
  Mikael PORTAKALYAN Nazır
  Ohannes SAKIZ Paşa Nazır

  Hazineyi Hassa Müdür ve Memurları
  Artin Zeki
  Agop CiNCiYAN
  Aram HURDACI
  Mıgırdıç HEKiMYAN
  GARABET
  TOMAS
  Hımayak SEFERYAN
  Aram ADiL
  Kevork TORKOMYAN
  Melkon MiLOYAN
  Behram YAKUPYAN
  Sahak YEREMYAN
  Levon PAPAZYAN
  Kevork KORAN
  Dikran ÇÜBERYAN
  Kevork ÇÜVERYAN
  Hovsep TAKVORYAN
  Krikor TAKVORYAN ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  3 -1 ... kara hilal
 5. 5.
  milletvekilleri:
  1876 Birinci Meşrutiyet Meclisinde
  Ohannes ALLAHVERDi Meclisi Mebusan Meclis Vekili
  Sebuh MAKSUDYAN istanbul Milletvekili
  Rupen YAZICIYAN Edirne Milletvekili
  Sahak YAVRUMYAN Bursa Milletvekili
  Hamazasb BALLARYAN Erzurum Milletvekili
  Manuk KARCIYAN Halep Milletvekili
  Mikael ALTINTOP Ankara Milletvekili
  Agop ŞAHiNYAN Sivas Milletvekili
  Taniyel KARACiYAN Erzurum Milletvekili
  ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  3 -1 ... kara hilal
 6. 6.
  milletvekilleri

  1908 ikinci Meşrutiyet Meclisinde
  Krikor ZOHRAP istanbul Milletvekili
  Bedros HALLACYAN istanbul Miletvekili
  Agop BABiKYAN Tekirdağ Milletvekili
  Agop BOYACIYAN Tekirdağ Milletvekili
  Artin BOŞGEZENYAN Halep Milletvekili
  Dr. Nazaret DAGAVARYAN Sivas Milletvekili
  istepan iSPARTALIYAN izmir Milletvekili
  Hamparsum BOYACIYAN Kozan Milletvekili
  Kegam DERGARABEDYAN Muş Milletvekili
  Karakin PASTIRMACIYAN Erzurum Milletvekili
  Vahan PAPAZYAN Van Milletvekili ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  4 -1 ... kara hilal
 7. 7.
  milletvekilleri:
  1914 Meclisinde
  istepan ÇIRACIYAN (Başkanlık divanı katibi) Ergani Milletvekili
  Onnik iHSAN izmir Milletvekili
  Bedros HALLAÇYAN istanbul Milletvekili
  Krikor ZÖHRAP istanbul Milletvekili
  Agop HIRLAKYAN Maraş Milletvekili
  Kegam DERGARABEDYAN Muş Milletvekili
  Artin BOŞGEZENYAN Halep Milletvekili
  Dikran BARSAMYAN Sivas Milletvekili
  Matyos NALBATYAN Kozan Milletvekili
  Karabet TOMAYAN Kayseri Milletvekili
  Sasun Bağdat Milletvekili
  Varteks SERENGÜLYAN Erzurum Milletvekili ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  3 -1 ... kara hilal
 8. 8.
  PTT BAKANLIĞINDA GÖREVLi ERMENiLER
  Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa (Foto) Nazır
  Andon Tıngır YAVER Paşa Nazır
  Osgan MARDiKYAN Nazır
  Krikor AGATON PTT Umum Müdürü
  Kevork Sabit FiNCANCiYAN PTT Müfettişi

  ve bazı memurlar:

  Jorj SERPOS
  Mişel MISIRLI
  ERAMYAN
  iSTEPAN
  HAMPARSUM
  ARSEN
  PARLADi
  GARAABET
  FRAN
  Piyer HASSUN
  Avedis ŞALÇIYAN
  Mikael ANKARALIYAN
  Paskal KAZANCIYAN
  Andon KÖSEYAN
  Dikran ARAKELYAN
  Ohannes ABRAHAMYAN
  Melkon YÜZBAŞIYAN
  Mıgırdıç ACEMYAN
  Karekin ÇERKEZYAN ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  3 -1 ... kara hilal
 9. 9.
  MiLLi EĞiTiM BAKANLIĞI'NDA GÖREVLi ermeni Memurlar ve Öğretmenler *

  Mihran DÜZ (Müsteşar)
  Tomas TERZiYAN
  Nişan GUGASYAN
  Tavit ÇIRACIYAN
  Sebuh TABiBYAN
  SARYAN
  Artin OHANNESYAN
  Hovsep YUSUFYAN
  Agop BOYACIYAN
  Yervant
  OSKAN
  Mikael AŞCIYAN
  Krikor OSKiYAN
  Rahip Kleman SiBiLYAN
  Prof. Krikor KÖMÜRCiYAN
  Artin SARAFYAN
  Hamazasb HAKi ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~

  yarılan yazar editi: baştan sona kadar okuyup da buranın eksilenmesini de aklım almıyor. buraya kadar doğru da bu mu yanlış a dostlar.
  3 -2 ... kara hilal
 10. 10.
  ADALET BAKANLIĞINDA GÖREVLi ERMENiLER

  Andon Tıngır YAVER Paşa Danıştay Üyesi
  Abraham YEREMYAN Paşa Danıştay Üyesi
  Mihran DÜZ Danıştay Üyesi
  Bedros KUYUMCUYAN Danıştay Üyesi


  Bazı Memurlar

  VAHAM (Müsteşar)
  Serkis KARAKOÇ
  Artin Şinasi PEKMEZOĞLU
  GARABET
  GASBAR
  Diran PARGAMYAN
  Bogos ŞAŞYAN
  Dikran YUSUFYAN
  Takvar HAMAMCIYAN
  Kapriel KAPRiYELiYAN
  Ohannes TOROSYAN
  Viçen HOKOSYAN
  istepan KARAYAN
  Markar UNCUYAN
  Tateos REFKi
  Diran AŞNANYAN
  Kapriel NEŞTERCiYAN
  Artin MOSDiÇYAN
  Ovakim REiSYAN
  Kevork FiKRi HAYRABET

  Bazı Danıştay Müdür ve Memurları

  Ohannes TINGIR
  Bogos MISIRLIYAN
  Krikor ODYAN
  Serkis DÜZ
  Artin DADYAN
  Sahak ABRO
  Zareh DiLBER
  Ohannes NURYAN
  ilyas ÇAYAN
  Duran DADYAN
  Andon KÖSEYAN
  Bedros Zeki GARABETYAN
  Krikor HIDIRYAN
  Hırant ASADUR ~http://www.ermenisorunu.gen.tr~
  4 -1 ... kara hilal