1. 1.
  ankara' da başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğüne bağlı olan ve istanbul' da bulunan arşivdir. osmanlı devleti' nin ana arşivi niteliğini taşır. bu özelliği ile türkiye deki diğer arşivlerden ayrı bir üstünlüğü vardır. bu arşiv osmanlı devletinin hükmettiği ülkeler yada ilişkide bulunduğu devletler açısındanda önemlidir.
  1 ... silte
 2. 2.
  kağıthane'ye taşınmış ve belgeler nemden dolayı zarar görmeye başlamıştır. çok bilen hükümetimiz kimseyi dinlememiş yeni bina yapıyoruz diye zırvalamış ve olan olmuştur.
  3 ... murattemur
 3. 3.
  osmanlı'dan devr olan bütün arşivlerin henüz tek çatı altında toplanamamış olmasından mütevellid, şu an için bir kurum değil bir kavramdır. çünkü tüm osmanlı resmi evrak hazinesi hâlâ birkaç şehirde ve birkaç kurumda ayrı ayrı muhafaza edilmekte hatta sadece devlet arşivleri genel müdürlüğü online hizmet verebilmektedir. dijital arşivlik hızlanmalı ve halka online arz işi tamamına erdirilmelidir.
  (bkz: başbakanlık osmanlı arşivi)
  ... hindoglu