1. 1.
    fikihin hükmü budur ulan. isteyen dinayete sorsun.
    ... erectof