1. 1.
    göz ardı edilmemesi gerek realitedir.
    -1 ... dendrobatidae