1. 1.
  17. yüzyılda istanbul'da katiplik yapan bir zattır.

  ahmet efendi, ortodoks hristiyan olan rus asıllı karısından etkilenerek müslümanlıktan ortodoksluğa geçmiş, lakin mahalle baskısından çekinerek bu inanç değişikliğini çevresinden gizlemiştir.

  ilerleyen günlerde dostlarıyla yaptığı bir sohbet sırasında çıkan bir tartışmada ortodoks hristiyan olduğunu itiraf etmiş, daha sonra da yobaz dostları(!) tarafından oracıkta öldürülmüştür.

  bu katliam üzerine ortodokslar kendisini "aziz" ilan etmişler.
  ahmet efendi bundan sonra da aziz ahmet efendi ya da mukaddes ahmet efendi olarak anılmış.

  aziz ahmet efendiye ait resimler;
  ortodoks azizi ahmet efendi
  ortodoks azizi ahmet efendi
  3 -1 ... tengir budun