1. .
  tuketim harcamalarinin gelire oranidir.
  2 ... hexagram
 2. .
  harcanabilir gelirin ne kadarının tüketildiğini, tüketime ayrıldığını gösteren orandır.

  "apc" (average propensity to consume) ile gösterilir.
  1 ... carriye roxalina