1. 1.
    kimseye onerilmeyecek seydir.
    ... mayom neyim yok benim