1. 1.
  sizce mısırlılar, ıraklılar, iranlılar, türkler ve yahudiler amerikalılardan, ingilizlerden, fransızlardan, almanlardan daha mı ahlaklı?

  devlet, hukuk, ticaret, bilim, sanat ve din algıları insanlığa ve akla daha mı uygun? eğer öyleyse sebepleri nelerdir?

  hangisi özeleştiriye ve gelişime daha açık?

  bu milletler ırkçı ve dinci çatışmalardan bir avrupalı kadar uzak mı?

  kültürel değerleri akla ve mantığa ne kadar uygun?

  avrupa ölçüt değilse, onun alternatifi orta doğu'dan nasiplenen hangi ulustur? niçin?
  ... uc boyutlu dusunen kare