1. 1.
  aristoteles'i, platon'u aykırı olarak değerlendiren insanlar için ibn rüşt, el razi ve ibni sina zındığın veya edepsizin en önde gideni sayılır; kimse yaptıkları bilimle de uğraşmıyor.

  bu sapkın şahsiyetlerin bazı kitapları vaktinde imha edildi ve ortadan kaldırıldı.

  bugün felsefi düşüncelerini takip eden bir cemaat ve okul da yoktur.
  1 -2 ... ozgur demirtas in robotu
 2. 2.
  yalnız o el razi değil er-razi olacak. fikirlerin gibi yazımın da yanlış.

  düzeltme: fikirler yanlış değil farklı olacak.
  2 ... oetoetoetoet
 3. 3.
  fahreddin er-razi:
  orta doğu da ibni sina ibn rüşt el razi geleneği

  tam adı ile Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi:
  orta doğu da ibni sina ibn rüşt el razi geleneği

  bahsettiğim şahıs bir alttaki, nursuz sıfatlı insan.
  orta doğu da ibni sina ibn rüşt el razi geleneği
  -1 ... ozgur demirtas in robotu
 4. 4.
  (bkz: rüşvet)
  -1 ... n dakota
 5. 5.
  Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi, verdiğim isimler arasında adı hiç de iyi anılmayan bir şahsiyet, nedenine gelince. apaçık dinsiz, imansız herif denebilecek bir islam alimi olması.

  "Razi'ye atfedilen din ile ilgili birçok çelişkili söylem bulunmaktadır. Biruni'nin kaleme aldığı Razi'nin Bibliografisi (Risāla fī Fihrist Kutub al-Rāzī) isimli kitaba göre Razi iki adet "kafir kitabı" yazmıştır: "Fī al-Nubuwwāt" (Kehanetler Üzerine) ve "Fī Ḥiyal al-Mutanabbīn" (Sahte Peygamberlerin Hileleri Üzerine). Bu kitapların ilki Biruni'ye göre "dinlere karşı olduğu iddia ediliyordu" ve ikincisi de "peygamberlerin gerekliliğine saldırdığı iddia ediliyordu."[6] Risale isimli eserinde Biruni, Razi'nin dini görüşlerini eleştirir ve fikirlerine ihtiyatla yaklaştığını söyler ve hatta Razi'nin Mani dininden esinlendiğini iddia eder. Bununla birlikte Biruni Razi'nin, aralarında Fi Wujub Da‘wat al-Nabi ‘Ala Man Nakara bi al-Nubuwwat (Kehanetleri inkâr Edenlere Karşı Peygamberin Öğretilerini Yayma Zorunluluğu) ve Fi anna li al-Insan Khaliqan Mutqinan Hakiman (Bu Adamın Zeki ve Kusursuz Bir Yaradanı Var) da olan din hakkındaki başka kitaplarını da çalışmaları altında "dini bilimler"[6] başlığında listelemiştir. Razi'nin din ile ilgili günümüze kadar ulaşmış herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

  Razi'ye atfedilen pek çok görüş ve alıntı Razi'nin günümüze ulaşmış eserlerinden değil, aslen Ebu Hatim el-Razi tarafından yazılan, Aʿlām al-nubuwwa isimli bir kitaptan gelmektedir. Ebu Hatim, bir ismaili misyoneriydi ve Razi'yle münazaralarda bulunurdu; ancak bu misyonerin Razi'nin görüşlerini güvenilir bir şekilde kaydedip etmediği halen tartışılmaktadır. Eski tarihçilerden Şehristani, "bu tip suçlamalara genel olarak şüpheyle yaklaşılmalı çünkü suçlamalar Muhammed bin Zekeriya Râzî tarafından sert bir şekilde saldırılan ismaililer tarafından yapılmışlardır."[7] diye iddia etmiştir.

  Ebu Hatim'e göre Razi dinler hakkında şiddetli eleştirilerde bulunmuştur; özellikle de peygamberlik deneyimi sonucu vahiy inmiş dinlere karşı.[8][9][10] Razi, "[Tanrı] birtakım kişileri diğerlerinin üzerine tayin etmemeli ki bu onlara zeval getirecek şekilde birbirlerinin aralarında ne rekabet ne de anlaşmazlık çıkmasın" demiştir. "
  http://www.wikizeroo.net/...kaWEub3JnL3dpa2kvUsOiesOu
  ... ozgur demirtas in robotu