1. 1.
  pek de umrumuzda olmayan triptir. dünyanın öteki tarafındaki götü yere yakın heriflerin gözleri çekik diye kardeşimiz diyip ölüp bitmeye gerek yok.
  3 ... caranthir
 2. 2.
  Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu:

  Bolşevik yönetimi zaman kazanmak için Orta Doğu, Güney Kafkasya ve iran yönetiminde etkili olan ingilizlerin desteğini kırmak için onlara kendi kaderlerini tanıma hakkı tanındı.
  ilk olarak Türkler; Ufa şehrinde idil-Ural Devleti’ni
  Kazaklar Alaş Orda Özerk Cumhuriyetini ve Özerk Türkistan Cumhuriyeti devleti,
  Türkistan ve Kırgız Muhtar Cumhuriyeti gibi Türk devletleri kuruldu.

  Bu gelişmelerden rahatsız olan Sovyet yönetimi 1920’ yılının sonlarına doğru baskıyı artırarak doğrudan hakimiyet kurmaya yönelmişlerdir.

  Sovyetler Birliğinin Türkleri Asimile Siyaseti:
  Ruslar, Türkleri; Rus okullarında kültür ve dillerini değiştirmek ve Hristiyanlaştırmak istemişlerdir. SSCB tüm Türk illerini ele geçirdikten sonra Rus harita ve kitaplarında “Türkistan” ismini yasaklanarak Türkistan beş ayrı cumhuriyete bölündü.

  Türkler arasında birlik ve beraberliği bozmak için farklı lehçeler kullanıldı.

  Türklerin bir kısmı sürgün edilerek yerlerine başka halklardan ve Rus halkı yerleştirilmiştir.
  Türkler arasında; Kazakçılık, Özbekçilik, Türkmencilik, Kırgızcılık gibi terimleri yaygınlaştırmaya çalışarak Türkler arasındaki birlik ve beraberliği bozmaya çalışmışlardır.
  Türk illerindeki cami ve mescitleri tahrip edip bunlara ait vakıfların mal ve mülklerini devletleştirmişlerdir.
  Din adamları yetiştiren medrese ve okulları kapatıp ileri gelenlerini hapis veya sürgün etmişlerdir. Sürgün edilen din adamları ve öğrencilerden bir daha haber alınamamıştır.
  Ekonomik kalkınmayı bahane ederek yüz binlerce Türk’ü Azerbaycan’da ve Türkistan’dan alınarak ülkenin diğer yerlerine yerleştirildi. Boşaltılan yerlere diğer milletlerden olan halkları yerleştirdiler.
  Ruslar Kril ve Latinceden oluşan bir alfabeye geçmeye zorladılar.

  Basmacı Hareketi: (Daha Detaylı Bilgi için Bura Tıklayın)

  Baskın yapan, hücum eden” manasına gelir. 1918’de Milli Hokand hükümetinin Ruslar tarafından dağıtılması üzerine Basmacı Hareketi bir halk hareketine dönüşmüş ve 1931’e kadar sürmüştür.
  Türkistan’da Hokand şehrinde başlayan hareket kısa sürede Fergana vadisine ve diğer bölgelere yayıldı. Basmacı Hareketlerinin tek gayesi, Türkistan’ı Ruslardan kurtararak istiklaline kavuşturmaktı.
  Ruslarla birlikte hareket eden Ermeniler 180 Türk köyünü ateşe vererek yaktılar. Enver paşa 8 Kasım 1921’de Türkistan’a gelip Basmacılara katılmasıyla mücadeller daha da şiddetlendi.
  Enver Paşa 1922’de şehit edilmesiyle Basamacı hareketi eski şiddetini kayıp ederek 1931 kadar sürmüş ve Ruslar bu tarihten sonra Basması hareketini kesin olarak son verdirmişler.

  Rus Çarlığı, sınırları içerisinde birbirinden ırk, dil, din bakımından farklı toplulukları barındırırdı. Bunların arasında Ruslar diğerlerini yönetir konumdaydı. Bütün bu halkları merkezi otoriteye bağlı kalabilmek için Ruslaştırma politikası izlenmiştir. Devrimden sonra diğer uluslar Ruslarla eşit konuma geldiği iddia edildiyse de gerçekte böyle olmadı. . Bağımsızlıkları kabul edilen uluslar federalizm ilkeleri içinde bir araya getirildi. Sovyetler Birliği, 15 birlik cumhuriyetin meydan gelmekteydi. Bu cumhuriyetler:

  -Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti
  -Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  -Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Litvanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  -Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  -Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  - Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyet

  http://tarih34.com/-rusla...syayi-istilasi-_h264.html
  2 ... gazeloglu