1. 1.
    yüzde 99 u müslimaaaan ülke sorunsalıdır.

    selam ve peçete ile.
    2 -4 ... erectov