1. 1.
  ekonomi sözlüğünün yazarıdır....
  ... white pages
 2. 2.
  bir kısmı düşünürler bölümü (2 cilt) bir kısmı da kavramlar akımlar(7 cilt) adıyla toplam 9 ciltlil bir felsefe ansiklopedisi yazan düşünen kişilik.
  1 ... sayid jarrah
 3. 3.
  özellikle, ön kapağında "dört bin yıllık düşünce, sanat ve bilim tarihinin klasik yapıtları üstüne eleştirel inceleme" tanımlaması ile sunulan -bazı eksiklikleri de olsa- "düşünce tarihi" adlı güzel kitabın yazarı. 1916-1991. kaymakamlık, emniyet şube müdürlüğü, tiyatro müdürlüğü yapmıştır...

  eserleri: önce sekiz roman, bir hikaye kitabı çıkardı: karanlık dünya (1951), büyük balıklar (1952), insansız şehir (hikayeler, 1953), oyun (1953), ekilmemiş topraklar (1954), ali (1955), kutu kutu içinde (1956), yedinci gün (1957), bordamıza vuran deniz (1960), başka dünyalar (karanlık dünya, oyun, kutu kutu içinde romanlarının toplu baskısı, 1962), bütün romanları I ve II 1981 de yayımlandı.Sonraki kitapları geniş birer incelemedir: Erdem Açısından Düşünce Tarihi (1963), mutluluk düşüncesi (1965), özgürlük düşüncesi (1966), felsefe sözlüğü (1967), düşünce tarihi (1970), ekonomi sözlüğü (1972), inanç sözlüğü (1975), felsefe ansiklopedisi kavramlar ve akımlar (7. ve son cilt, 1980), ticaret sözlüğü (1982).ali romanıyla türk dil kurumu ödülünü kazanmıştır (1956).
  ... smmnds
 4. 4.
  tek başına 9 cilt sözlük yazdığından sözlük yazarlığıma lanet ettiren adam.
  (bkz: yazarlığım beş para etmez)
  3 ... dunyayategetgecenadam
 5. 5.
  sol yayınlarının kitaplarında "bir dükkancı" biçiminde çevrilen kelimeyi "bakkal" olarak çevirmiş, felsefeyi bizler için biraz daha anlaşılır kılmıştır. teşekkür ediyoruz kendisine...
  1 ... apatheticfrog
 6. 6.
  19 Ağustos 1916 tarihinde istanbul'da doğdu.istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1939); Keşan ve Karaisalı'da kaymakamlık yaptı; istanbul Belediye Müfettişi, Emniyet Şube Müdürü, Şehir Tiyatrosu Müdürü oldu. 1954'ten sonra Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Hukuk işleri Müdürü olarak çalıştı, 1978'de emekli oldu.Sanat hayatına şiirle girdi, bir şiir kitabı çıkardı (Kıvılcım, 1936), bazı dergilerde şiir yayımlamaya devam etti (örn. Yeni insanlık dergisi, 1940), bir süre hikaye ile uğraştı, bir hikayesi Şadırvan dergisi yarışmasında birincilik kazanmıştı (sayı 34, 18 Kasım 1949), 1951'den 1957'ye kadar her yıl bir roman çıkardı. ilk romanı Karanlık Dünya ile dördüncü romanı Ekilmemiş Topraklar'da Anadolu sorunlarını ele aldı, öbür romanlarını ise büyük şehir yaşamlarından seçtiği sahnelerle ördü. Romanlarını birer büyük hikaye ölçüsüyle daraltması, her birinde yeni bir biçim denemesine girişmesi, dikkati çeken özelliklerindendir. 9 Temmuz 1991 tarihinde öldü.

  alıntı: biyografi.net
  ... stalker
 7. 7.
  Soktates'i sevmediğini neredeyse her fırsatta göstermiş olan yazar:

  "Protagoras'ın bu düşüncesine, Sokrates (i.Ö. 468-400) karşı çıkıyor. Protagoras'ın hem çağdaşı, hem arkadaşıdır.
  Elinde, Delf tapınağındaki yazılardan aldığı bir bayrak tutmaktadır: Kendini bil. Çok konuşmuş; hiç yazmamıştır.
  Platon'un, Ksenofan'ın, Aristoteles'in yapıtları olmasaydı belki de onu tanımayacaktık. Matematiği boş, yararsız
  bulurdu. Doğa bilimlerine sırt çevirmişti. Cinlere, perilere inanırdı. Tek inandığı bilgi, töre bilgisiydi. Bu bilgiye
  de, devleti sağlam temeller üstüne oturtmak gerektiğini düşünerek varmıştı. Oysa, devletin tanrılarına inanmamakla
  suçlandırıldı, devlet eliyle öldürüldü.
  Sokrates, sofistlerin okulundan yetişmişti ama, sofist değildi. Oysa, Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey
  bilmediğimdir derken sofistlerle, Protagoras'la birleşmektedir. " (düşünce tarihi)
  ... stalker
 8. 8.
  "bir insan nasıl bu kadar bağnaz olabilir" cümlesini örnekleyen kişi. bunu anlamak için yazdığı felsefe sözlüğüne bakmak yeterlidir. marxizmin dışında kalan her düşünce akımına sövüp durmuştur kendisi sözlüğünde. tüm marxizm dışı akımları çürütmüş(!), yanlışlığını ortaya koymuş(!) bu muhterem. ortodoks marxizm böyle bir şey olsa gerek diyelim. ortodoks kelimesi çok da gerekli değildi ya, koymuş bulunduk.
  -2 ... hodbin
 9. 9.
  7. gün romanıyla türk edebiyatına temel eser kazanmıştır.
  ... hayret engiz
 10. 10.
  FELSEFECi, YAZAR, ENTELEKTÜEL.
  Sözlük Çalışmaları ile çok faydası olan kimse. iETT'de de çalışmıştır. Ferruh Bozbeyli, Yaşar Kemal, Tuncel Kurtiz, Hıfzı Topuz ve Memduh Ün gibi isimlere burada iş vermiştir.
  3 ... recruit