1. 1.
  lise kimya derslerinde atomları incelerken çizilmesi istenen şemalardır.
  içleri ya boş, ya tek çapraz çizgi, ya da iki çapraz çizgi bulunan yuvarlaklardan (bkz: orbital) oluşan şemadır.
  s orbitalleri için tek yuvarlak
  p orbitalleri için üç yuvarlak
  d orbitalleri için ise beş yuvarlak çizilir
  orbital harfinin sonunda belirtilen sayı kadar da bu yuvarlaklara çizgiler çizilir.

  örn:
  p4
  üç yuvarlak çizilir ve bu yuvarlakların içine dört tane çizgi çizilir. bir yuvarlak en fazla iki çizgi alabilir ve çizgiler yuvarlaklara birer birer çizilir.
  ... devedikeni
  #57929 :)