1. 1.
    asım karaömerlioğlu'nun yazdığı cumhuriyetin kuruluş yıllarında devletin köylülere bakış açısını anlatan kitabı.
    köy enstitüleri, halk evleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra o zamanki aydınların köylülere ve köy yaşamına bakış açılarını tarafsız bir şekilde kitaba aktarmış.
    1 ... antiqa