1. 1.
    Birbiriyle el sıkışan or*spu çocuklarıdır. Unutan olursa diye dedim.
    -1 ... pneuma