1. 1.
    kemalizmin ruhuna kendini fazla kaptırmış tiptir. nihayetinde bi mars transa girmenin ne anlamı var.
    -2 ... cihaner