1. 1.
    Türkiye de 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilmesi istenen hedeflerin yer aldığı plandır. Öncelik verilen en önemli konu jse ekonominin büyümesidir. Diğer bütün konular; hukukun üstünlüğü, insani gelişmişlik, gelir dağılımında adalet vb. ikinci plana atılmıştır. Bu da ülkemizin hala az gelişmiş bir ülke olduğunu göstermektedir.
    ... akdmsynbnymn