1. 1.
  çoğu insanın kendi öz kimliklerinin sürekliliğine ve çevredeki toplumsal ve nesnel eylem ortamlarının sabitliğine duydukları itimada işaret eder.
  ... okuyucu
 2. 2.
  Varlıkla ya da fenomoloji terimiyle dünyada olmakla ilgilidir. Fakat bilişsel olmaktan çok, duygusal bir olgudur ve bilinçdışında kök salmıştır.
  ... okuyucu
 3. 3.
  kırkından sonra hidayete erenlerin sıklıkla başvurduğu argüman.
  ... yagmurbesleyen