1. 1.
    Acilen yürürlüğe girmesi gereken uygulama. Online sayısının ve sözlüğün aktivitesinin düşüklüğünü gidermek adına her yazara en az üç hesap verilmeli.

    Nüfusumuz genç, enerji yerinde.
    2 ... lord marcus amoralist primses