1. 1.
    para verip de yükseltemezsiniz mevcut durumunuzu... tümden deği$mek lazım.. söktürmek lazım bazı $eyleri...

    zor durumdur...
    ... basak burcu errrkegi