1. 1.
    Evet. Eziktir. Kendi ezikliğini Onbirincileri ezerek örtnas etmek istemektedir. Ama bunu yaparak ezikliğini alenileştirmektedir. Kendini üst nesil diye üstün bir yaratık sanmaktadır.
    -1 ... kapi kolu piyadesi