1. 1.
    Araya lirik şiirleri, sürrealist resimleri, haikuları katsanız dahi yine tarif edemezsiniz onu, en nihayet gönlünüzdeki imgelemleri ona kalbinizi açarak gösterirsiniz, seç al dersiniz, hepsi senin bunların, bu çiçeklerin, bu yıldızların, bu renklerin, bu yakamozların, hepsi sensin.
    1 ... asuregibisurat