1. 1.
    eşit derecede olmak.
    -1 ... nevilevile
  2. 2.
    (bkz: safları sıklaştırmak)*
    -1 ... antimatter