bugün

söz konusu paradokstan haberi olmayıp 'gerçekleri' bir yerlerde gördüğü tanrılı taşlı başlıklardan öğrenmiş, bu öğrenme sürecinde ortaya çıkan müthiş heyecanın bir dışavurumu olarak aynı başlıkların kelimelerini, hatta bazen tek bir harfini değiştirerek sözlüklerde ateizm mücahitliğine soyunan ateist biçimidir. omnipotence paradox'un hiç de modern insanın keşfi olmaması ise bir başka başlığın konusudur.
halk arasında "her şeye gücü yeten varlık kaldıramayacağı kayayı yaratabilir mi" olarak bilinen şeyden söz edildiğini bilen ateisttir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.