1. 1.
    türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşundan hemen sonra bu topraklarda filoloji ve felsefe çalışmalarının tıpkı batıdaki gibi olabilmesi için ilk adımların atıldığı senelerde dönemin milli eğitim bakanı hasan ali yücel'in cumhuriyet'in ikinci adamı ismet inönü'nün emriyle, dünya edebiyatından çeviriler çalışmasının başında bulunduğu ve söz konusu baskılara bir sunuş yazdığı o günlerde irlanda'dan ülkemize gelmiş olan bir profesör.
    ... bay efendi