1. 1.
    Gemicik memicik kazandıran mübarek alyanstır.
    ... meruem