1. 1.
    imkansız deme o kelimede bile imkan var.
    1 ... spoofer
  2. 2.
    Susmanın irade beyanı sayılması için, susan kimse aksi yönde bir arzuya sahipse susmaması gerekmeli ve susmayacak durumda olmalıdır.
    1 ... kazangap