1. 1.
    Kendileri yanıcı olmadıkları halde, bünyelerinde yanma için gerekli olan oksijeni bulundurduklarından, yanabilen maddelerle temas edince, reaksiyon veren maddelere yakıcı maddeler denir.

    Hidrojen peroksit, perklorik asit, sodyum-potasyum metalinin nitratları, peroksitleri, permanganatları, kloratlar, perkloratları, kalsiyum karbonat, kromik asit ve amonyum nitrat oksitleyici (yakıcı) maddelerdir.
    ... conspirator