1. .
    "Ödüllenen her davranış yinelenir" ilkesi psikolojinin temel ilkelerinden biridir. Eskiler de "marifet iltifata tabidir" sözüyle ödüllendirmenin önemini farkında olduklarını göstermişlerdir. Buradan hareketle takdir ve ödüllendirmenin insanları daha fazla çalışmaya teşvik edeceğinden temel motivasyon araçları arasında sayılabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ödül sistemi iyi uygulandığı takdirde, örgüte para ile ölçülemeyecek somut yararlar sağlar. Ödüllendirme sistemi, çalışanların kuruma bağlılıklarını arttırır, kişiliklerini ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Para ile ölçülecek bir yarar ortaya çıkarmasa dahi, çalışanların fikir ve düşüncelerini belirtmesine olanak vermek suretiyle örgütteki sorun alanlarının neler olduğu konusunda ipuçları verir. Başka bir deyişle ödül sistemi, örgüt iletişiminde etkili bir iletişim aracı olabilir. * * *
    ... yasak merve