bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  modern ilim ve teknolojinin taban tabana zıt ideolojileri de aşarak Sovyetler Birliği ile Batılı ülkeleri birbirine benzettiğini söylenmektedir.

  Bugün bu görüşler son yıllarda "convergence (odaklaşma) hipotezi" adı altında formülleştirilmiş bulunuyor.
  Buradaki odaklaşma teriminden kasdedilen şey, bütün cemiyetlerin sanayileşme yolunda olmaları ve sanayileştikleri ölçüde aynı noktada toplanacakları, yani birbirlerine iyice benzeyecekleridir.

  Gerçekten, bugün dünyada sanayileşmeyi reddeden veya reddetmesi ihtimali bulunan hiçbir ülke gösterilemez.
  Bunların hepsi de ortak bir teknolojiyi, ortak bir bilgi toplama ve üretme sistemini (ilim) kabul edip uyguladıklarına göre, iktisadi ve sosyal yapıları da bu ortak sistemlere göre organize olacak demektir.
  Meselâ hepsinde de çalışan nüfusun en azından yarısı tarım sektöründen başka sahalarda çalışacaktır.

  Kerr, C.; Dunlop, J.T.; Harbison, F. and Meyers, C.A., ındustrialism and industrialman. NewYork: Oxford UniversityPress, 1964.
  5 ... asterlililyum