1. 1.
    Geçen gün burada hava atıyordu. 170 binlira Kazanmı$.
    ... knight of jerusalem